Facebook

Silmäterään haastateltavaksi?Onko sinulla kokemusta näkövammaisen lapsen tai nuoren alisuorittamisesta? Miten asiasta on päästy yli ja millä tavoin? Laitathan viestiä, jos haastattelun teema koskettaa sinua:anne.latva-nikkola@silmatera.fi ... Katso lisääSee Less
View on Facebook
Syysviikonloppu kutsuu!Syysviikonloppu järjestetään 23.–24.10.2021 Kanniston Kotieläintilalla, Alastarolla Varsinais-Suomessa.Kotieläintila tarjoaa ihanan maalaismiljöön. Tilan eläimiin tutustutaan alun esittelykierroksella. Kanniston rauhalliset eläimet antavat hoitaa ja silittää. Tässä viikonlopussa puuhataan koko perhe yhdessä. Muistathan, että Näkövammaiset lapset ry:n leireille voi huoltajien sijaan osallistua lapsen läheiset, kuten isovanhemmat tai kummit. Jos koko perhe ei jouda leirille, lähde pienemmällä kokoonpanolla!Ilmoittaudu pikaisesti 15.9. mennessä: www.silmatera.fi/toiminta/?event_id1=2584 ... Katso lisääSee Less
View on Facebook
Tyttö haistaa kädessään olevaa punaista kukkaa.

Yhdistys

Näkövammaiset lapset ry:hyn on liittynyt noin 500 näkövammaisen lapsen perhettä. Osa lapsista on täysin sokeita, osa heikkonäköisiä ja osa monivammaisia. Useimmat heistä käyvät tavallista peruskoulua, opiskelevat ja valmistuvat ammatteihin kuten näkevät ikätoverinsakin. Vanhemmat tarvitsevat tietoa ja tukea pystyäkseen ohjaamaan lastaan ja selviytyäkseen vanhemmuuden vaatimuksista.

Toiminta

Toiminta-sivulta löydät Näkövammaiset lapset ry:n kurssit, leirit, kerhot ja tapahtumat sekä muiden palvelun tarjoajien tapahtumia lapsille ja perheille.

Lapsia leikkimässä huivin ja pallon kanssa.

Silmäterä-lehti

Silmäterä on neljä kertaa vuodessa ilmestyvä näkövammaisista lapsista ja nuorista kertova lehti, jonka jokainen jäsenperhe saa maksutta kotiinsa. Näkövamma-alan ammattilaisille Silmäterä on tärkeä työväline sekä tiedotuskanava.

Palvelut

Yhteiskunta tukee vammaista lasta ja hänen perhettään erilaisin palveluin ja tukimuodoin. Tukimuodosta riippuen sen kustantaa yleensä joko Kela, terveydenhuolto tai kunnan sosiaalitoimi...

Näkövammainen poika kävelee valkoisen kepin kanssa reppu selässään.

Koulutielle

Näkövammaiseen lapsen koulutien suunnittelu aloitetaan sinä vuonna, kun lapsi täyttää neljä vuotta. Tähän on syynä se, että lähes kaikki lapset käyvät yhden ylimääräisen esiopetusvuoden...

Näkkärilä

Näkkärilästä löydät tietoa ensitiedosta, vertaistuesta ja näkövammaisen lapsen elämästä. Täältä voit etsiä vihjeitä leikeistä ja harrastuksista ja tutustua erilaisiin päivähoitoratkaisuihin...