2. aste

Toisen asteen koulutus

Koulussa opitaan rakentamaan linnunpönttö.Toisen asteen koulutus koostuu ammatillisesta koulutuksesta ja lukiokoulutuksesta. Ammatillisia perustutkintoja on tarjolla eri koulutusaloilla ja koulutusta järjestää ammatilliset oppilaitokset, ammatilliset erityisoppilaitokset, kansanopistot tai yksityiset oppilaitokset.

Lukion tehtävänä on antaa laaja-alainen yleissivistys ja riittävät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin kuten yliopisto- tai ammattikorkeakouluopintoihin. Moni nuori valitsee lukion, koska haluaa vielä pohtia tulevaa ammattiaan.

Näkövammaisten liitto ry antaa neuvoja erilaisiin koulutukseen ja opiskeluun liittyviin kysymyksiin. Näitä ovat esimerkiksi näkövammaisena opiskelu, opiskelemaan hakeutuminen ja opiskelussa tarvittavat erityisjärjestelyt. Myös oppilaitokset voivat kysyä neuvoja näkövammaisen opiskelijan opintojen järjestämisessä.

Näkövammaisten liitto ry, työelämäpalvelut

Celia tuottaa maksuttomasti peruskoulun, lukion ja ammatillisten opintojen oppikirjat. Kaikki oppikirjat löytyvät samasta maksuttomasta Celianet-verkkopalvelusta, jossa Celian muutkin kirjat ovat.

Avustaja

Lukio-opiskelun aikana vastuu avustajan palkkaamisesta siirtyy opiskelijan vanhemmille ja 18-vuotiaasta lähtien opiskelijalle itselleen. Palkkauskulut maksaa kunnan sosiaalitoimi vammaispalvelulain nojalla.

Silmäterä 3/2022 -digilehti TUVA-vuodesta rohkaisua ja ideoita (s. 22)