HOJKS

Mikä on HOJKS?

HOJKS eli henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma on lakisääteinen asiakirja, johon kirjataan erityisoppilaan tukitoimet ja yksilölliset oppitavoitteet.

HOJKS kouluun siirtyessä

HOJKS-palaverin koollekutsujana on usein oppilaan oma esiopettaja tai opettaja. Hänen ja Jyväskylän näkövammaisten koulun esiopetuksesta vastaavan ohjaavan opettajan lisäksi palaveriin kutsutaan tietenkin vanhemmat, kuntoutusohjaaja tai lasten aluesihteeri sekä mahdollisesti joitakin muita lapsen kouluun ja kuntoutukseen liittyviä henkilöitä.
Ensimmäisellä kerralla on hyvä olla mahdollisimman vähän osanottajia, jotta asiat saadaan kirjattua joustavasti.

Ensimmäistä luokkaa edeltävänä keväänä pidetään niin sanottu kouluunsiirto-hojks, johon kutsutaan kaikki oppilaan kanssa työskentelevät sekä tulevan koulun edustajat. Tällöin mukana saattaa edellä mainittujen lisäksi olla liikkumistaidonohjaaja, tuleva opettaja peruskoulusta, tulevan koulun rehtori tai opetustoimenjohtaja, tulevan koulun erityisopettaja (eo), päivähoidon vastaava, kiertävä erityislastentarhanopettaja (kelto), terveydenhoitaja (neuvolasta tai koulusta), lapsen avustaja ja mahdolliset terapeutit.

HOJKS sisältää

A-osa Näkövammaisen oppilaan

perus- ja verkostotiedot
näkövamma ja sen toiminnallinen kuvaus
henkilökohtaiset apuvälineet
koulunkäyntihistoria, päätökset, aiempi tuki
erityisjärjestelyt
tukitoimet

B-osa Opetussuunnitelma

oppimistavoitteiden ja arvioinnin periaate

Lisäksi

Mahdolliset mukautetut aineet
Sekä toiminta-alueiden ja erityistaitojen osalta:
1. Pitkän aikavälin tavoitteita
2. Lähitavoitteita
3. Menetelmiä, miten tavoitteeseen pyritään
4. Arviointi

Opetushallituksen www-sivuilta löytyy mallilomake HOJKSia ja oppimissuunnitelmaa varten.
Opetushallituksen mallilomake