HOJKS

Mikä on HOJKS?

HOJKS eli henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma on lakisääteinen asiakirja, johon kirjataan erityisoppilaan tukitoimet ja yksilölliset oppitavoitteet.

HOJKS kouluun siirtyessä

HOJKS-palaverin koollekutsujana on usein oppilaan oma esiopettaja tai opettaja. Hänen ja Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin ohjaavan opettajan lisäksi palaveriin kutsutaan vanhemmat, kuntoutusohjaaja sekä mahdollisesti joitakin muita lapsen kouluun ja kuntoutukseen liittyviä henkilöitä.
Ensimmäisellä kerralla on hyvä olla mahdollisimman vähän osanottajia, jotta asiat saadaan kirjattua joustavasti.

Ensimmäistä luokkaa edeltävänä keväänä pidetään niin sanottu kouluunsiirto-hojks, johon kutsutaan kaikki oppilaan kanssa työskentelevät sekä tulevan koulun edustajat. Tällöin mukana saattaa edellä mainittujen lisäksi olla liikkumistaidonohjaaja, tuleva opettaja peruskoulusta, tulevan koulun rehtori tai opetustoimenjohtaja, tulevan koulun erityisopettaja (eo), päivähoidon vastaava, kiertävä erityislastentarhanopettaja (kelto), terveydenhoitaja (neuvolasta tai koulusta), lapsen avustaja ja mahdolliset terapeutit.

Opetushallituksen www-sivuilta löytyy tietoa erityisestä tuesta ja HOJKSista.