Koululaisten apuvälineet

Koululaisen apuvälineet

Koululaiset, toisella valkoinen keppi.Terveydenhuolto

Terveydenhuollon kautta, lääkinnällisenä kuntoutuksena, hankitaan henkilökohtaiset apuvälineet. Tällaisia ovat mm. kotona tarvittavat apuvälineet tai apuvälineet, joita käytetään sekä koulussa että kotona, eli niitä kuljetetaan koulun ja kodin välillä, ja niillä voi tehdä myös muuta kuin kouluun liittyviä tehtäviä. Lääkinnällisenä kuntoutuksena järjestetään myös erilaiset liikkumisen apuvälineet sekä päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseksi välttämättömät apuvälineet. Näitä ovat esimerkiksi valkoinen keppi ja suurennuslasi.

Kela

Kelan kustantamana voi saada kalliita ja vaativia apuvälineitä perusopetuksen 7. luokalta alkaen. Oppilaan tulee olla vaikeavammainen, ja hänellä tulee olla oikeus Kelan kuntoutuksena järjestettäviin apuvälineisiin. Perusopetuksessa Kelan korvaama apuväline voi olla esim. tietokone sekä siihen liittyvät apuvälineet ja lisälaitteet tai puhuva funktiolaskin.

Kotikunta

Perusopetus on maksutonta. Vammaisella tai muutoin erityistä tukea tarvitsevalla oppilaalla on oikeus saada maksutta opetukseen osallistumisen kannalta välttämättömät avustajapalvelut, tulkitsemispalvelut, apuvälineet sekä muut opetus- ja oppilashuoltopalvelut. Lisäksi hänellä on oikeus saada maksutta perusopetuslaissa määritellyt erityisopetuksen kehittämis-, tuki- ja ohjauspalvelut. Ohessa esitettyjen asioiden tarvetta on hyvä tarkastella mm. HOJKS:n laatimisen yhteydessä. Tarve on syytä kirjata ylös.

Koulu- ja luokkakohtaiset apuvälineet

Apuvälineet ovat joko luokka- tai koulukohtaisia. Koulu- ja luokkakohtaiset apuvälineet hankkii ja kustantaa kunnan opetustoimi. Tällaisia ovat esimerkiksi näkövammaiselle oppilaalle hankittava kohopulpetti, lukutelevisio, pistekirjoituskone tai ylimääräinen valaistus.

Silmäterä-artikkeleja apuvälineistä

Silmäterä 3/2019 -digilehti Apuväline ei ole mikään mörkö (s. 34)

Silmäterä 4/2018 -digilehti Opettele kiikarin käyttö ( s. 30)

Silmäterä 2/2018 -digilehti Taulukamera, pistenäyttö vai suurennuslaite – miten koululaiselle löytyvät oikeat apuvälineet? (s. 25)

Silmäterä-lehti 2/2015 Sinuiksi kosketusnäytön kanssa (s. 22)

Lisää tietoa apuvälineistä Sosiaaliturvaoppaasta.