Ohjaus ja tukipalvelut

Ohjaus- ja tukipalvelut

Tyttö rullatuolissa maalaa vesiväreillä.Näkövammaisen koululaisen on osattava omia erityistaitoja ja tekniikoita, joiden avulla koulunkäynti sujuu. Sokean koululaisen on esimerkiksi opeteltava pistekirjoitusta. Sekä sokeat että heikkonäköiset tarvitsevat myös apuvälineitä, joiden käyttöä tulee harjoitella.

Näkövammaisten opetukseen erikoistuneet Oppimis- ja ohjauskeskus Valterin ohjaajavat opettajat tekevät ohjauskäyntejä lapsen omaan koululuokkaan ja auttavat lasta oppimaan näkövammaistaitoja. He tapaavat myös vanhemmat, opettajat ja koulunkäyntiavustajan. Ohjaava opettaja antaa asiantuntija-apuaan oppilaan henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevan suunnitelman eli HOJKSin laatimisessa.

Tilapäisen opetuksen jaksolla eli tukijaksolla keskitytään oppilaan käyttämien opiskelu- ja erityistaitojen opetteluun sekä apuvälinetarpeen kartoitukseen ja apuvälineiden käytön ohjaukseen. Jakson aikana on taitoaineiden opetusta ja mahdollisuus saada arviointi- ja kuntoutuspalveluja. Tukijakso toteutetaan yksilöllisesti oppilaan tarpeiden mukaan.

Tutustu valtakunnalliseen oppimis- ja ohjauskeskus Valteriin

Kirjallisuutta

  • Poussu-Olli, H-S. & Keto, L. 1999.Näkövammaisuus. Perustietoa näkövammaisuudesta, näkövammaisten opetuksesta ja koulutuksesta. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisusarja B:66. Helsinki: Painosalama Oy.
  • Murto, P., Naukkarinen, A. & Saloviita, T. 2000 Inkluusion haaste koululle. PS-kustannus.
  • Saloviita, T. 2000. Kaikille avoimeen kouluun. Atena kustannus.
  • Takala, M. & Kontu, E. 2006. Näkökulmia näkövammaisten opetukseen. PS-kustannus.

Silmäterä 4/2021 -artikkeli Albertin tukijakso (s. 13)