Oo mun kaa! -kirja

Kun päiväkotiryhmässä tai koululuokassa on näkövammainen lapsi, on hyvä tietää, miten leikkejä, pelejä ja askarteluja voi muuntaa heikkonäköiselle tai sokealle sopivaksi. Oo mun kaa! -kirja on tarkoitettu integraation tueksi tällaisiin ryhmiin ja se tuottaa tietoa siitä, miten näkövammainen lapsi pääsee näkevien kanssa yhteisiin leikkeihin ja peleihin.

Oo mun kaa! -teoksen leikkivihjeet ovat pääosin vanhoista tutuista leikeistä sovellettuja muunnelmia. Mukana on myös näkövammaisten lasten leireillä ja Oo mun kaa! -kerhoissa kehitettyjä leikkejä. Leikeissä lapsi ei tarvitse avustajaa, mutta ohjaavan aikuisen rooli on tärkeä. Aikuinen voi pienin merkein antaa tukea, varmuutta ja onnistumisen kokemuksia näkövammaiselle leikkijälle.

Oo mun kaa! -kirjaa voi tilata Näkövammaiset lapset ry:n toimistolta hintaan 15 € + postimaksu.

Tilauslomake