Tutustumisleikit

Sip, sap – Kouluikäisille tutustumisleikkejä

Tutustumisleikit otetaan käyttöön silloin, kun ryhmäläiset eivät tunne toisiaan. Tutustumisleikkien avulla leikkijät tutustuvat toisiinsa. Näissä leikeissä on tärkeää, että kaikki ryhmäläiset ovat mukana. Ryhmän lämmittämiseksi on hyvä aloittaa sellaisella leikillä, jossa ei tarvitse kertoa vielä itsestään mitään. Kun ryhmään on saatu positiivinen tunnelma, voidaan aloittaa tutustuminen.

Nimileikit

Vatsalihasleikki Leikkijät makaavat selällään maassa ja ovat piirissä. Jokainen nousee vuorollaan seisomaan ja sanoo oman nimensä. Muut leikkijät tervehtivät leikkijää vastaamalla esimerkiksi Liisalle “Hei Liisa”. Samanaikaisesti he nousevat seisomaan.

Nimipallo Leikkijät istuvat piirissä. Ennen leikin aloittamista jokainen kertoo oman nimensä, mutta nimiä ei tarvitse vielä opetella ulkoa. Leikin aloittaja vierittää pallon sille, kenen nimen haluaa oppia. Se, joka saa pallon, kertoo nimensä ja jatkaa leikkiä edelleen.

Minä pidän Leikkijät ovat piirissä ja istuvat omilla tuoleillaan. Yksi leikkijöistä aloittaa sanomalla, mistä pitää. Ne leikkijät, jotka pitävät samasta asiasta nousevat seisomaan ja sanovat oman nimensä.

Adjektiivi ja nimi Leikkijät istuvat piirissä. Jokainen keksii oman etunimensä alkukirjaimella alkavan adjektiivin, esimerkiksi Liisa laulava. Leikki aloitetaan sanomalla oma nimi ja adjektiivi. Viereinen leikkijä sanoo aina kaikkien edellisten leikkijöiden nimet ja adjektiivit ja lopuksi vielä omansa. Näin piirin viimeisellä on haastava tehtävä muistaa kaikkien nimet ja adjektiivit.

Käkkärämänty Leikkijät taputtavat tasaisesti seuraavaa nelijakoista rytmiä: taputetaan kädet reisiin, taputetaan käsillä yhteen, napsautetaan oikean käden sormia olkapään päällä ja napsautetaan vasemman käden sormia olkapään päällä. Taputusten kohdalla sanotaan “käkkärä-mänty”. Yksi leikkijöistä sanoo oman nimensä oikean käden napsautuksen kohdalla ja vasemman käden napsautuksen kohdalla kertoo uuden leikkijän nimen. Leikkijät sanovat uudestaan yhdessä “käkkärämänty” ja uusi leikkijä, jonka nimi on sanottu, toistaa oman nimensä ja kertoo uuden nimen. Näin kaikki leikkijät sanovat yhtä aikaa “käkkärämänty” ja vuorossa oleva leikkijä sanoo nimet. Vuoro vaihtuu sanottujen nimien mukaisesti.

Rento asento Leikkijät seisovat piirissä. Jokainen vuorollaan kertoo oman nimensä ja näyttää oman rennon asentonsa. Toiset matkivat perässä. Esim. “Olen Liisa ja rentoasentoni on heiluttaa käsiä” (leikkijä heiluttaa samalla molempia käsiä). Toiset sanovat perässä ja tekevät saman liikkeen: “Hei, Liisa! Tämä on Liisan rentoasento.”

Hankala ja mukava asento Leikkiä leikitään samaan tapaan kuin Rentoa asentoa. Asennon on oltava aina joko hankala tai mukava. Muut toistavat liikkeen.

Sip sap Leikkijät seisovat piirissä ja yksi heistä on piirin keskellä jääneenä. Ennen leikin aloittamista on hyvä käydä läpi, minkä nimiset leikkijät seisovat vieressä. Jäänyt pelaaja koskettaa jotakin piirissä olevaa olkapäähän ja sanoo sip tai sap. Kun sanotaan “sip”, täytyy leikkijän sanoa oikealla puolella seisovan nimi. Jos sanotaan “sap”, kerrotaan vasemmalla puolella olevan leikkijän nimi. Kun leikki sujuu hyvin, voidaan vaihtaa paikkoja piirissä.

Piiri pieni Leikkijät muodostavat kaksi piiriä. Musiikin tahdissa piirit pyörivät eri suuntiin. Musiikin pysähtyessä leikkijät, jotka ovat vastakkain, tervehtivät toisiaan ja sanovat omat nimensä. Musiikin soidessa jatketaan taas liikkumista.

Syntymäpäiväaakkostus Leikkijät menevät piiriin istumaan. Jokainen kertoo oman nimensä ja syntymäpäivänsä. Pelaajat siirtyvät piirissä siten, että vieruskavereista se, jolla on aiemmin syntymäpäivä, istuu myöhemmin syntyneen vasemmalle puolelle. Tarkoituksena on muodostaa sellaisen piirin, jossa he istuvat syntymäpäivien mukaan piirissä.

Hämähäkinverkko Hämähäkinverkkoon tarvitaan lankakerä. Leikkijät istuvat piirissä, jolloin leikki on helpompi toteuttaa. Lankakerä heitetään jollekin toiselle leikkijälle ja tämä kertoo oman nimensä. Jokainen langan saanut leikkijä pitää langasta kiinni. Näin lankakerä kiertää piirissä ja muodostaa hämähäkinverkon. Lopuksi verkko puretaan.

Kirjaimilla liikkeitä Ohjaaja sanoo erilaisia tehtäviä nimikirjaimiin liittyen. Ohjaaja voi sanoa esimerkiksi: “Leikkijät, joiden nimi alkaa T-kirjaimella, sanovat nimensä ja taputtavat” tai “Leikkijöiden, joiden nimessä esiintyy I-kirjain, sanovat nimensä ja istuvat alas”. Pelaajat tekevät annettujen ohjeiden mukaan.

Nimileikki nimiä vaihtamalla Leikkijät istuvat piirissä ja laittavat kädet selkänsä taakse. Yksi leikkijöistä on piirin keskellä ja hän huutelee aina eri leikkijöitä nimeltä, kuten “minä pidän Liisasta”. Tällöin leikkijän, jonka nimi on sanottu (Liisa), on ehdittävä lyödä omat kätensä polviinsa ennen kuin keskellä olija ehtii lyödä kädet omiin polviinsa. Jos leikkijä myöhästyy, pelaajat vaihtavat paikkaa.

Matti, Matti, Matti Lapset istuvat pareittain muodostaen piirin. Yhden leikkijän vieressä on tyhjä tuoli ja leikkijä yrittää saada paria viereensä. Hän sanoo kolmesti jonkin piirissä istujan nimen, esimerkiksi “Matti”. Matin parin on tällöin sanottava kolmesti uudelleen “Matin” nimi, jotta hänen pariaan ei viedä. Matti yrittää nopeasti siirtyä vanhalta paikaltaan uudelle tuolille ennen kuin pari on kolmesti toistanut nimen. Jos hän ei ehdi, siirtyy “Matti” uuden parin luokse.

Nimihypyt Leikkijät seisovat piirissä. Yksi leikkijöistä aloittaa sanomalla oman nimensä ja sanan hyppy, esimerkiksi Lottahyppy ja menemällä samanaikaisesti kyykkyyn. Tämän jälkeen kaikki leikkijät hypähtävät kyykkyyn ja sanovat välihyppy. Näin käydään kaikki nimet läpi piirissä.

Mikä olisin, jos olisin? Ohjaaja on valmistanut etukäteen substantiivilaput, jotka on kirjoitettu myös pistekirjoituksella. Sanat ovat esimerkiksi leipä, karkki, eläin ja sarjakuvahahmo. Jokainen leikkijä saa yhden lapun ja hänen tehtävänsä on miettiä, mikä hän olisi, jos olisi lapussa lukeva sana. Leikkijä saadessa sanan karkki hän siis miettii, mikä karkki olisi (suklaa, salmiakki). Leikkijät sanovat vuorollaan oman nimensä ja kertovat, mitä olisivat.

Muita tutustumisleikkejä

Tutustu minuun Leikkijät menevät istumaan piiriin. Ohjaaja laittaa musiikkia soimaan taustalle ja musiikin soidessa jokin esine kiertää piirissä. Musiikin lakatessa leikkijä, jonka kädessä esine on, kertoo oman nimensä ja jotakin muuta itsestään.

Oletko sinä? Ohjaaja kertoo ensin jonkin ominaisuuden tai itseään koskevan tapahtuman, joka on vain hänelle ominainen. Hän voi sanoa esimerkiksi: €Olin eilen hiihtämässä. Oliko joku muu eilen hiihtämässä?€ Leikkijä sanoo oman nimensä, jos väittämä sopii myös hänelle. Jokainen saa vuorollaan keksiä väittämän, joka koskisi vain häntä. Ennen leikin alkua sovitaan, montako kertaa saa sanoa väittämän.

Parista kertominen Leikkijöille annetaan kaksi yhteenkuuluvaa esinettä, joiden avulla he yrittävät löytää oman parinsa. Kun parit löytyvät, he menevät istumaan vierekkäin. Kumpikin saa muutaman minuutin ajan kertoa itsestään toiselle. Tämän jälkeen käydään kierros läpi siten, että pari kertoo aina kaveristaan, mitä muistaa. Toinen voi täydentää ja korjata, jos haluaa.

Millainen sinä olet? Leikkijät saavat valita seuraavista kuudesta kysymyksestä, mihin haluavat vastata: “Jos kenkäsi juttelisivat sinusta, mitä ne kertoisivat?”, “Jos lemmikkieläimesi kertoisi sinusta, mitä se kertoisi?”, “Mikä eläin haluaisit olla? Miksi?”, “Mikä soitin haluaisit olla? Miksi?”, “Mikä hedelmä haluaisit olla? Miksi?” ja “Mikä on mielestäsi kaunein asia maailmassa? Miksi?”. Jokainen saa vuorollaan vastata yhteen kysymykseen.

Minuuden markkinat Ohjaaja on valmistanut etukäteen adjektiivilaput, joissa lukee mustavalkokirjaimin ja pistekirjoituksella adjektiiveja. Ohjaaja jakaa jokaiselle leikkijälle neljä lappua. Tämän jälkeen leikkijät saavat vaihtaa lappuja keskenään niin kauan, kunnes adjektiivit sopivat leikkijälle. Kun kaikilla on itselle sopivat adjektiivit, käydään läpi, millaisia ihmisiä ryhmään kuuluu. Katso liite adjektiiveista sivulla xxx.

Kerro itsestä esineen avulla Leikkijät istuvat piirissä. Leikkiin tarvitaan erilaisia esineitä tai tavaroita, jotka laitetaan piirin keskelle. Jokainen valitsee esineen, jonka avulla kertoo itsestään.

Ystävien etsiminen tervehdyksen avulla Ohjaaja on tehnyt valmiiksi lappuja, joihin on kirjoitettu pistekirjoituksella ja mustavalkokirjaimin tervehdyksiä eri kielillä. Lappuja on aina kaksi samanlaista. Jokainen leikkijä saa oman lapun. Tämän jälkeen he lähtevät etsimään pariaan toistamalla omaa tervehdystään.

Wc-paperi Leikkijät istuvat piirissä ja piiriin laitetaan kiertämään wc-paperirulla. Ohjaaja kertoo heille, että paikasta on loppunut wc-paperi ja leikkijöiden pitää ottaa rullasta sen verran paperia kuin luulevat tarvitsevansa tämän päivän aikana. Koko rullan pitää riittää ryhmälle. Kun jokaisella on muutamia paloja, leikkijät kertovat itsestään yhtä monta asiaa kuin palasia on. Ohjaaja myös kertoo, että wc-paperi ei ole oikeasti loppunut.

Kerrosvoileipä Leikkijät istuvat tuoleilla piirissä. Ohjaaja sanoo erilaisia ominaisuuksia, jotka voisivat liittyä leikkijöihin, ja kuinka monta tuolia leikkijöiden pitäisi siirtyä. Ominaisuudet voivat olla esimerkiksi luonteenpiirteitä, harrastuksiin tai perhesuhteisiin liittyviä. Ohjaajan antama ohje voisi olla seuraavanlainen: “Jos harrastat pianon soittoa, siirry istumaan neljä tuolia oikealle.” Leikkijä, jolle ominaisuus sopii, siirtyy ohjeen mukaan. Jos tuolilla istuu leikkijä, hänen syliinsä mennään istumaan.

Sosiaalikävely Leikkijät liikkuvat rauhallisesti esteettömässä tilassa. Leikin ohjaaja pyytää leikkijöitä kohtaamaan toisensa esimerkiksi kättelemällä tai laittamalla varpaat yhteen. Kun leikkijät kävelevät vastaan, he kohtaavat toisensa sovitulla tavalla. Ohjaaja vaihtaa kohtaamistyylejä sopivin väliajoin. Hän voi myös pyytää kohtaamaan leikkijät erilaisin tunnetiloin, kuten vihaisena, iloisena, hämmästyneenä, jolloin leikkijät ääntelevät tunnetilaan sopivalla tavalla.

Ominaisuudet Leikkijät istuvat piirissä. Ohjaaja sanoo jonkin ominaisuuden. Kun piirissä olija kokee ominaisuuden sopivan itselleen, hän sanoo oman nimensä.

Neljä totta, yksi valhe Leikkijät ovat neljän tai viiden hengen ryhmissä. Jokainen keksii itseään koskevia väittämiä, joista neljä on totta ja yksi on valhe. Muut yrittävät arvata, mikä väittämistä on valhe.

Suomen kartta Leikkijät menevät seisomaan kuvitteellisen Suomen kartan päälle. Ohjaaja kyselee heiltä erilaisia kysymyksiä, kuten mistä olette kotoisin, minne haluaisitte muuttaa ja missä olet käynyt. Leikkijät siirtyvät haluamansa kaupungin kohdalle. Käydään läpi, missä paikoissa ihmiset seisovat.

Tiedätkö, millainen on piipponen? Ohjaaja kysyy leikkijöiltä “Tiedätkö, millainen on piipponen?” Piirissä olevat leikkijät vastaavat “en”. Ohjaaja sanoo, “Se on tämmöinen” ja laittaa oikean käden viereisen olkapäälle. Vuorotellen jokainen pelaaja tekee perässä ohjaajan tavoin. Ohjaaja kysyy tämän jälkeen uudestaan “Tiedätkö, millainen on piipponen?”. Taas leikkijät vastaavat “en”. Ohjaaja näyttää sen olevan tällainen ja laittaa vasemman käden viereisen niskaan. Leikki jatkuu samalla tavalla kuin aiemmin. Seuraavaksi leikkijät polvistuvat. Viimeisellä kierroksella he laittavat otsan maata vasten.

Hattu kiertää Ohjaaja on tehnyt valmiiksi numerolaput, joissa lukee sekä pistekirjoituksella että mustavalkokirjaimin. Jokaista numeroa vastaa jokin kysymys. Leikkijät saavat ottaa hatusta itselleen numerolapun. Ohjaaja kysyy jokaiselta numeroa vastaavan kysymyksen ja leikkijä saa vastata siihen.

Halaus Halaukseen tarvitaan musiikkia soimaan taustalle. Musiikin soidessa leikkijät hyppivät ja tanssivat. Kun musiikki lakkaa, otetaan pari. Tämän jälkeen jatketaan parin kanssa liikkumista musiikin soidessa. Ohjaajan pysäyttäessä musiikin yhdistetään kaksi paria. Lopulta kaikki ovat samassa ryhmässä.

Valinnat neljästä asiasta Ohjaaja sanoo neljä erilaista valintaa, joista jokainen leikkijä valitsee itseään koskevan vaihtoehdon. Valinnoista he keräävät itselleen pisteitä. Ohjaaja voi esimerkiksi kysyä: “Mitä söit aamulla? Leipää, puuroa, hedelmää tai en mitään.” Leikkijät sanovat oman nimensä sopivan vaihtoehdon kohdalla. Jos ainoastaan yksi henkilö on valinnut kyseisen valinnan, hän saa kymmenen pistettä. Jos kaksi henkilöä valitsee saman valinnan, molemmat saavat viisi pistettä. Jos kolmesta kuuteen henkilöä valitsee saman vaihtoehdon, he saavat jokainen kaksi pistettä. Loput leikkijät eivät saa valinnastaan yhtään pistettä.

Löydä kaveri kättelemällä Jokainen leikkijä valitsee mielessään numeron yhden ja viiden väliltä. He kättelevät vastaantulevaa puristamalla kättä niin monta kertaa kuin valitsemansa numero edellyttää. Saman numeron valinneet leikkijät, jotka kohtaavat, muodostavat yhden ryhmän ja lähtevät etsimään uusia ryhmään kuuluvia pelaajia.

Pallo on sinulla Leikkijät istuvat piirissä ja vierittävät kulkuspalloa toisilleen. Se leikkijä, keneltä pallo on lähtenyt, saa esittää kysymyksen pallon vastaanottajalle.

Kädet kertovat Leikkijöiden silmät sidotaan liinalla ja jokainen saa oman parin. Leikkijät kertovat parista käsien perusteella, esimerkiksi sinulla on pitkät sormet kuin pianonsoittajalla. Sen, jonka käsistä kerrotaan, on oltava aivan hiljaa.

Adjektiivien antaminen toiselle Ohjaaja valmistaa etukäteen adjektiivilappuja, jotka on kirjoitettu myös pistekirjoituksella. Leikkijät antavat adjektiivilappuja toisilleen sen mukaan, miten adjektiivi sopii toiselle.

Ihmisdomino Leikkijät ovat dominonappuloita, joista lähdetään rakentamaan yhtä pitkää riviä. Yksi leikkijä nousee seisomaan ja aloittaa sanomalla, millainen ihminen tulee hänen vasemmalle ja oikealle puolelleen. Väittämän pitää osua kohdalleen. Leikkijä sanoo esimerkiksi: “Minun vasemmalla puolella minulla on veli ja oikealla puolella harrastan musiikkia.” Aloittajan viereen siirtyy sellaiset pelaajat, joille väittämät sopisivat. Uudet dominonappulat jatkavat näin leikkiä kertomalla omat väittämänsä.

Kuuma tuoli Leikkijät istuvat piirissä ja yksi istuu piirin keskellä kuumassa tuolissa. Piirissä olijat kyselevät häneltä kysymyksiä, jotka koskevat piirin keskellä istujaa. Kuumassa tuolissa olija vastaa totuudenmukaisesti kinkkisiin kysymyksiin.

Olenko psykologi? Jokainen leikkijä saa vuorollaan esittää kysymyksiä itsestään muille ryhmäläisille. Kysymyksiin pitää vastata kyllä tai ei. Leikkijät vastaavat yhtä aikaa oman tietämyksensä mukaan ja saavat oikeasta arvauksesta aina pisteen. Se leikkijä voittaa kisan, joka on saanut eniten pisteitä.

Mistä pidät? Ohjaaja on tehnyt etukäteen kysymyslappuja, joissa lukee sekä pistekirjoituksella että mustavalkokirjaimin. Jokainen saa vuorollaan ottaa yhden lapun ja vastata kysymykseen.

Löytötorilla Leikkijät liikkuvat vapaasti tilassa ja ohjaaja antaa heille erilaisia ohjeita parin etsimiseen. Leikkijöiden pitää esimerkiksi löytää joukosta leikkijä, joka on syntynyt samana vuodenaikana tai jolla on sama harrastus.

Keneen tutustuin ensin? Tämä leikki sopii ryhmälle, joka on jo vähän tutustunut toisiinsa. Leikkijät istuvat piirissä ja menevät vuorollaan sen leikkijän luokse, jonka on tavannut ensin. He sanovat ensin leikkijän nimen ja tämän jälkeen toisen leikkijän on sanottava “täällä”.