Yhteistoimintaharjoitteet

Sähköaita ja labyrintti – Yhteistä toimintaa kouluikäisille

Yhteistoimintaharjoitteet vahvistavat ryhmähenkeä ja ryhmän turvallisuutta. Ne tutustuttavat ryhmäläiset toisiinsa samalla, kun leikkijät tekevät erilaisia tehtäviä. Harjoitteet käyvät niin koululuokkien kuin leiriryhmien ryhmäyttämiseen. Niissä kehittyy lapsen ongelmanratkaisutaito, vastuunotto omasta ryhmästä, kyky huomioida toista, empatiakyky, vuorovaikutus- sekä sosiaaliset taidot. Tehtävissä leikkijöille voi esiintyä uusia rooleja, joita ohjaaja ei ole kuvitellut lapsesta löytyvän.

Kolme jalkaa, viisi kättä
Leikkijät ovat pienryhmissä, joissa on keskimäärin viisi tai kuusi henkeä. Ohjaaja antaa käskyjä, kuten esimerkiksi neljä jalkaa ja viisi kättä. Tällöin ryhmällä saa olla neljä jalkaa ja viisi kättä lattiassa, muiden jalkojen ja käsien on oltava ilmassa. Leikkijät saavat koskettaa maata ainoastaan ohjeiden mukaan, mutta he voivat ottaa toisistaan tukea.

Riviin järjesty
Kaikkien leikkijöiden silmät sidotaan, eivätkä he saa puhua keskenään. Ryhmälle annetaan tehtävä, jossa leikkijöiden pitää järjestäytyä riviksi esimerkiksi pituusjärjestyksen, hiusten- tai peukalonpituuden mukaan. Leikkiä voidaan tarvittaessa helpottaa siten, että leikkijät saavat puhua keskenään. Tällöin tehtävänä voi olla myös riviin järjestäytyminen syntymäajan mukaan.

Sillanrakentaja
Pelaajat jaetaan kolmesta kuuden hengen ryhmiin. Ohjaaja antaa ryhmille tehtäviä suoritettavaksi. Tehtävistä voi halutessa tehdä kilpailuja. Tehtävänä voi olla esimerkiksi ryhmän muodostaminen sillaksi, kolmioksi ja neliöksi tai yhden jäsenen piilottaminen.

Muutoksia huoneessa
Leikkijät muodostavat neljän, viiden tai kuuden hengen ryhmiä. Yhteen pimeään huoneeseen on aseteltu tavaroita esille. Ryhmät käyvät vuorotellen tunnustelemassa huonetta. Ohjaaja menee tämän jälkeen tekemään muutoksia huoneeseen poistamalla, siirtelemällä tai muuttamalla tavaroiden järjestystä. Ryhmät saavat uudestaan tutkia huoneen ja selvittää, mitä muutoksia huoneessa on tapahtunut.

Paperitornin rakentaminen
Leikkijät jaetaan noin kuuden hengen ryhmiin. Jokaiselle ryhmälle annetaan saman verran A4-kokoisia papereita, esimerkiksi 20 kappaletta. Ryhmän on rakennettava mahdollisimman korkea torni papereiden avulla. Niitä ei saa kuitenkaan repiä, taittelu on ainoastaan sallittua. Lopuksi mitataan, mikä ryhmä on rakentanut korkeimman tornin.

Pöydän kattaus
Harjoitteen tarkoituksena on kattaa ruokapöytä juhlavasti siten, että leikkijöiden kädet ovat sidottuina yhteen. Tällöin he muodostavat piirin. Ryhmälle annetaan pöytäliina, lautaset, lasit, aterimet sekä mahdollisesti myös kynttilät ja kukat, jotka katetaan pöytään.

Firman perustaminen
Leikkijät ovat neljän tai viiden hengen pienryhmissä. Ensiksi heille annetaan aikaa esitellä itsensä toisilleen. Tämän jälkeen he perustavat oman firman. Ryhmä päättää itse toimialan, jokaiselle ryhmäläiselle työroolit, nimen ja päätuotteen. He voivat suunnitella jonkinlaisen mainoksen, esimerkiksi tv-mainoksen. Lopuksi ryhmät esittelevät firmansa.

Pimeä kartta
Pimeää karttaa varten on rakennettu yhteen huoneeseen jotakin erikoista. Huoneesta tehdään mahdollisimman pimeä. Leikkijöistä muodostetaan noin kuuden hengen ryhmiä ja heidän silmänsä sidotaan. Ryhmät käyvät yksitellen tutkimassa huoneen ja selvittävät, mitä huoneessa on tapahtunut. Siellä on voinut tapahtua rikos tai jotakin erityisen hyvää. Ryhmän on lisäksi tehtävä huoneesta kohokartta käyttäen rasioita, kankaita ja kiviä. Kartan voi tehdä palikoiden tai erilaisten askartelutarvikkeiden avulla. Lopuksi käydään ryhmien kanssa läpi, mitä he ovat luulevat huoneessa tapahtuneen.

Sulloutuminen
Leikkijät muodostavat ryhmiä, joissa on kuudesta kymmeneen henkeen jäseniä. Ohjaaja on etukäteen kiinnittänyt seinään ja lattiaan lappuja. Hyvä paikka huoneessa on esimerkiksi jokin nurkkaus. Lappuja on kahta eri materiaalia, toiset on tarkoitettu kädelle ja toiset jalalle. Kaikille leikkijöille on varattu yhdelle kädelle ja jalalle laput. Leikkijät sulloutuvat ryhmänä nurkkaukseen siten, että maahan ja seinään ei saa koskea ilman lapun välitystä. Toisista ryhmäläisistä saa ottaa tukea. Ryhmän täytyy vielä pysyä paikallaan tietyn ajan verran, jotta sulloutuminen on hyväksytty.

Suonylitys
Leikkijöiden on päästävä kulkemaan tietty välimatka “suon yli” annettujen välineiden avulla ilman, että he koskevat jalallaan maahan. Hyviä välineitä ovat muovisäkit, tuolit tai limukorit. Leikkijät aloittavat siirtymisen alkupisteestä, jossa on myös tuolit tms. Välineet siirtyvät leikkijöiden mukana suon päätepisteeseen. Kaikki ovat yhtä aikaa liikkeessä ja tavaroihin pitää koko ajan säilyttää kosketus.

Autiosaari
Leikkijät muodostavat noin kuuden hengen ryhmiä. Ohjaaja selostaa ryhmille, että he ovat haaksirikkoutuneet autiolle saarelle. Leikkijöiden on viiden minuutin aikana laadittava omassa ryhmässä kuusi lakia, jotka olisivat voimassa saarella. Ryhmät esittelevät lait toisilleen. Tämän jälkeen käydään läpi ryhmissä, tuliko kaikki kuulluksi, sanoiko jokainen oman mielipiteensä ja mietitään, onko kuunteleminen yhtä tärkeää kuin puhuminen.

Sähköaita
Ohjaaja on etukäteen laittanut sähköaidaksi kahden puun väliin pyykkinarun, joka on niin korkealla, ettei sen yli voi hypätä. Leikkijät voivat muodostaa pienempiä ryhmiä tai toimia yhtenä kokonaisena ryhmänä. Tarkoituksena on ylittää sähköaita siten, että siihen ei kosketa. Näkövammainen lapsi käy kokeilemassa, millä korkeudella se on ja voi verrata korkeutta omaan kehoonsa. Kaikki ovat samalla puolella narua ja yrittävät päästä toiselle puolelle sähköaitaa. Leikkijät joutuvat siis nostamaan varovaisesti toisensa narun yli.

Hämähäkinseitti
Ohjaaja on rakentanut hämähäkinseitin pyykkinarusta kahden puun väliin siten, että rei’istä mahtuu kulkemaan läpi. Hämähäkinseittiin voidaan laittaa kulkusia äänimerkiksi. Ryhmän on tarkoitus päästä hämähäkin seitin toiselle puolelle koskematta seittiin. Seitin reikiä saa käyttää vain kerran eli jokainen leikkijä kulkee eri reiästä. Näkövammainen voi tunnustella reiät.

Salakirjoitus
Ryhmän on ratkaistava salakirjoitus. Tehtävää varten tarvitaan keppejä ja tavaroita, joista salakirjoitus muodostuu. Tavaroista ja kepeistä muodostuu jokin lause. Salakirjoitus-harjoite voidaan liittää esimerkiksi seikkailurataan, jolloin se voi johdattaa ryhmän eteenpäin tai antaa uuden vihjeen.

Pyykkipoika mahdollisimman korkealle
Pyykkinaru on laitettu roikkumaan puun oksalta. Ryhmän on tarkoitus kiinnittää pyykkipoika mahdollisimman korkealle roikkuvaan naruun. He eivät saa kuitenkaan kiivetä apuvälineitä hyödyntäen (tuolit), vaan heidän täytyy ainoastaan ottaa toisistaan tukea muodostamalla esimerkiksi pyramidi.

Kuilun ylitys
Ryhmäläisten on päästävä kuilun toiselle puolelle kahden lankun avulla. Lankut ovat kuitenkin liian lyhyet ylittämiseen. Kuilu voidaan tehdä esimerkiksi kahden tukevan pöydän avulla. Näkövammainen voi kokeilla kuilun syvyyden. Ryhmäläiset yrittävät itse ratkaista tehtävän, mutta ohjaaja voi neuvoa, jos he eivät keksi ratkaisua. Ratkaisu tehtävään on laittaa lankut osittain päällekkäin kuilun päällä. Leikkijöiden on itse seistävä lankun toisessa päässä. Kun kukaan ei ole vielä päässyt toiselle puolelle, on leikkijöiden puoleisen lankun oltava toisen lankun alla. Viimeisen leikkijän siirtyessä kuilun toiselle puolelle on lankkujen paikkoja vaihdettava.

Tandemsukset
Tandemsuksien tekoa varten tarvitaan lankut, joihin on porattu reiät naruja varten. Tandemsuksien pituudesta riippuen voi samoille suksille mahtua neljäkin lasta. Tarkoitus on ryhmänä päästä kulkemaan suksilla tietty matka. Tehtävä ei ole helppo, jos ryhmäläiset eivät saa samanaikaisesti liikutettua jalkojaan.

Labyrintti
Pyykkinarujen avulla on tehty labyrintti puiden väliin. Keskellä on laitettu naruja tiheästi. Ryhmä liikkuu labyrintissä silmät sidottuina ja yrittää löytää narunpään. Narunpäähän voidaan laittaa esine roikkumaan.

Mitä sinä tekisit?

Leikkijät muodostavat noin viiden hengen ryhmiä. Yksi ryhmä kerrallaan keksii jonkin ongelmallisen tilanteen, jonka muiden ryhmien pitää ratkaista. Tilanteet voivat olla autiolle saarelle jääminen tai metsään eksyminen. Ryhmät miettivät ratkaisuja tilanteisiin ja ryhmät keskustelevat, mikä ratkaisuista on paras vaihtoehto. Ratkaisumalleja voi myös yhdistää, jos sillä tavalla saadaan paras ratkaisu.

Lentävämatto
Leikkiin tarvitaan matto tai lakana, joka on lentävä matto. Ryhmä menee seisomaan maton päälle. Tarkoituksena on kääntää kangas toisin päin leikkijöiden seistessä kankaan päällä.

Ryhmäylitys
Ohjaaja tekee köysiradan sitomalla kaksi köyttä puiden väliin. Alempi köysi on noin 20 senttimetrin korkeudella maasta ja ylempi on noin metrin tai puolentoista metriä korkeammalla alemmasta köydestä riippuen osallistujien pituudesta. Tehtävänä on kulkea rata alusta loppuun silmät sidottuina koskettamatta maata. Vaikka köysi ei olekaan kovin korkealla maasta, se kuitenkin tuntuu jännittävältä ja ehkä hieman pelottavaltakin.