Toimintapaketin lähdekirjallisuus

Toimintapaketin lähdekirjallisuus

Aalto, Mikko. 2000. Ryppäästä ryhmäksi. Tampere: Tammer-Paino Oy.

Airaksinen, Raija & Tarvainen, Elise. 1997. Karhunkämmen ” ilmaisukasvatuksen ohjaajan opas. Suomen harrastajateatteriliitto.

Alanne, Irma. 1980. Askartelu II. Kerho-ohjelma. Raittiuskasvatusliitto. Vammalan Kirjapaino Oy Offset.

Aulio, Olli. 1996. Suuri leikkikirja. Jyväskylä: Gummerus Kirjapaino Oy.

Fränti, Saara & Vilenius, Pirjo-Liisa. 1989. Pelmuillen. 105 liikuntaleikkiä. Helsinki: Tehoprint Oy.

Haapalainen, Sirkka, Pietilä, Mauri, Tarvainen, Marjatta. 1994. Pippurisäkki ” liikuntaleikkejä 1-4-vuotiaille, 4-6-vuotiaille, esikouluikäisille ja ala-asteen oppilaille. Helsinki: Kirjayhtymä.

Hiltunen, Pentti & Kivirauma Matti. 1994. Pikkuväen liikuntakirja. Liikuntaa, leikkejä, seikkailuja 4-6 vuotiaille. Helsinki: Lasten Keskus.

Hohenstein, M. 1983. Seuraleikit- ja pelit. Jyväskylä: Gummerus Oy.

Hongisto-Åberg, Marja, Lindeberg-Piiroinen, Anne & Mäkinen Leena. 1993. Musiikki varhaiskasvatuksessa. Hip hoi, musisoi! Tampere: Tammer-Paino Oy.

Honkonen, Leena & Karvonen Pirkko. 1996. Halataan puuta. Luonto- ja liikuntaleikkejä. Tampere: Tammer-Paino Oy.

Jauhiainen, Riitta & Eskola, Marjatta. 1994. Juva: WSOY.

Jätinvuori, Marita. 1995. Iloa tutustumiseen ja illanviettoon. Mannerheimin Lastensuojeluliitto.

Jätinvuori, Marita. 1998. Leikkejä retkille ja matkoille. Mannerheimin Lastensuojeluliitto.

Ketolainen, Kauko. 1977. Liikuntaleikit. Jyväskylä: Gummerus.

Koivula, Kirsti. 1993. Tuttavaksi tulemme. Ryhmän ohjaajan käsikirja. Forssa: Forssan Kirjapaino Oy.

Koivula, Kirsti. 1995. Sylillinen sytykkeitä ohjaajan avuksi. Forssan kirjapaino.

Koivula, Kirsti. 2001. Potkua porukkaan. Ohjaajan kirja. Tampere: Tammer-Paino Oy.

Koivula, Kirsti. 2002. Hetki leikille. Lasten ohjaajan virikekirja. Tammer-Paino Oy.

Koulukanava oppimateriaalipalvelu. WSOY. WWW-sivut.
https://www.koulukanava.fi/kuvataide/paperi/paperi.htm. Viitattu 11.12.2005.

LA-KU. Näkövammaisen lapsen varhaiskuntoutusohjelma. 1997. Toim. Laakso, Riitta, Nurmi, Päivi, Selmgren, Eija & Tarkiainen, Eila. Näkövammaisten Keskusliiton julkaisuja 1/1997.

Lastenmaa. WWW-sivut. https://www.lastenmaa.net/. Viitattu 11.12.2005.

Lietz´n, Erkki. 2000. Protun leikkivihko. Prometheus-leirin tuki ry.

Liukko, Seija. 1998. Ilmaisua ipanoille. Helsinki: Kirjayhtymä Oy.

Lounais-Suomen metsäkeskus. WWW-sivut.
https://www.smy.fi/koulut/tiedostot/Leikkejä-Tehtavia.pdf. Metsän oppimispolku. Leikkejä ja tehtäviä varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen. Viitattu 8.11.2005.

Majanen, Ulla-Maija. 1994. Päivähoidon ja alkuopetuksen luova askarteluvuosi 1. Libris Oy.

Mannerheimin Lastensuojeluliitto. WWW-sivut.
https://www.mll.fi/lapset_ja _nuoret/mita_tehtais/leikkipaikka. Lainattu 26.10.2005.

Metsä vastaa. WWW-sivut. https://www.metsavastaa.net/index.cfm?docID=7275. Lainattu 24.9.2005.

Mononen, Marja-Leena. Askarteluohjeita myös näkövammaisille.

Nevalainen, Maarit & Saari, Aija. 2000. Liikun ja leikin Lennun kanssa. Leikkiliikunnan puuhakirja. Suomen Invalidien Urheiluliitto. Lahti: Salpausselän Kirjapaino.

Nikkinen, Irja. 2000. Metsämörri. Ohjaajan käsikirja. Nurmijärvi: Kirjakas Ky.

Norvig, Anne Marie. 1947. Lasten leikit ja askartelut. Leikkikirja lapsille ja aikuisille. Porvoo: WSOY.

Orlick, Terry. 1981. Kaikki mukaan leikkimään. Yhteistoimintaleikkejä tarhaikäisille, koululaisille, vammaisille, terapiaryhmille. Helsinki: Tammi.

Owens, Allan & Barber, Keith. 1998. Draama toimii. Helsinki: JB Kustannus.

Poussu-Olli, Hanna-Sofia & Keto Leena. 1999. Näkövammaisuus. Perustietoa näkövammaisuudesta, näkövammaisten opetuksesta ja kuntoutuksesta. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisusarja B:66. Helsinki: Painosalama Oy.

Quesnel, Louis. 1988. Opi leikkien. 100 kykyleikkiä. Helsinki: Otava.

Rauhantalkoot. WWW-sivut. https://www.ykliitto.fi/maakansa/rauhantalkoot/1taustaa/1-5leikkohjelma.html. Viitattu 13.9.2005.

Rooyackers, Paul. 1995. Kielileikkikirja. Helsinki: Painatuskeskus Oy.

Saila-Kuusman, Sylvia, Haapio, Tytti, Lehtonen, Tuula, Lähteenmäki, Marja & Rauramo, Sirkka-Liisa. 1986. Rauhan koulu. Yhteistoimintaleikkejä ja “pelejä kaikenikäisille. Helsinki: WSOY.

Saranpää, Sirpa. Sinun kanssas leikitellen 1. Leikkejä 2-6-vuotiaille lapsille. Työväen kuntoliitto.

111 hauskaa leikkiä ja kisaa. Toim. Aarnio, Eija, Mattila, Anu, Raesola, Anna-Kaisa, Tuominiemi Anu & Valtanen, Eva. Suomen Ringetteliitto.

Savola, Sinikka. Vuorovaikutusleikki-ohjeita. Itäinen sosiaalikeskus. Lasten päivähoitotoimisto.

Simon, Eva. 2001. Löysin rantein. Jännittäviä ja rentouttavia leikkejä. Leikkejä kouluun ja lapsiryhmille. Hämeenlinna: Karisto Oy.

Sinooperi. WWW-sivut. https://www.sinooperi.fi. Viitattu 11.12.2005.

Siren-Tiusanen, Helena, Karvonen, Pirkko, Pietilä, Mauri & Vuorinen, Riitta. 1979. Varhaislapsuuden leikkikirja. Jyväskylä: Gummerus.

Storms, Ger. 1993. Musiikkileikkikirja. Helsinki: Painatuskeskus Oy.

Suomen partiolaiset. Linkkari. WWW-sivut. https://www.linkkari.net. Viitattu 8.11.2005.

Suuri seuraleikkikirja. Ohjelmavihjeitä arkeen ja juhlaan. 2002. Toim. Aalto, Satu. Hämeenlinna: Karisto.

Tapio, Pentti. 1978. Leikkikirja. Loimaan kirjapaino.

Tule leikkimään. 1984. Toim. Porio, Anja. Lappeenranta: Etelä-Saimaan Kustannus

Vuosi vierähtää. 1985. Toim. Lindgren, K. Lappeenranta: Etelä-Saimaan Kustannus.

Wiertsema, Huberta. 1997. Liikuntaleikkikirja. Helsinki: Edita.