Palvelut ja tuet

Yhteiskunta tukee vammaista lasta ja hänen perhettään erilaisin palveluin ja tukimuodoin. Tukimuodosta riippuen sen kustantaa yleensä joko Kela, terveydenhuolto tai kunnan sosiaalitoimi.

Tältä sivustolta löydät tietoja erilaisista rahallisista korvauksista (tuet), palveluista sekä kuntoutuksesta. Eri kunnissa on erilaisia käytäntöjä tukien myöntämisessä ja palveluiden järjestämisessä. Päivähoidosta ja koulusta on tietoa omien otsakkeiden alla.

Keskussairaaloiden kuntoutusohjaajat, Näkövammaisten liitto ry:n aluetyöntekijöiltä sekä kunnan vammaispalveluiden sosiaalityöntekijät auttavat hakemusten tekemisessä.

Kielteisiin päätöksiin voi hakea muutosta päätöksessä ilmoitetulla tavalla. Valitusten tekemisessä auttavat näkövammaistyöntekijöiden lisäksi kunnan sosiaaliasiamies sekä terveydenhuollon potilasasiamies.

Tietoa vammaisten lasten ja heidän perheidensä kanssa työskenteleville:
Vammaispalvelujen käsikirja: Lapset ja perheet

Järjestöjen sosiaaliturvaopas: https://www.sosiaaliturvaopas.fi/

Potilaana näkövammainen

Näkövammaisten liitto ry: Mistä haet