Palvelut ja tuet

Palvelut ja tuet

Yhteiskunta tukee vammaista lasta ja hänen perhettään erilaisin palveluin ja tukimuodoin. Tukimuodosta riippuen sen kustantaa yleensä joko Kela, terveydenhuolto tai sosiaalitoimi.

Keskussairaaloiden kuntoutusohjaajat, Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvonnan asiantuntijat sekä hyvinvointialueiden vammaispalveluiden sosiaalityöntekijät opastavat hakemisessa.

Kielteisiin päätöksiin voi hakea muutosta päätöksessä ilmoitetulla tavalla. Valitusten tekemisessä auttavat näkövammaistyöntekijöiden lisäksi kunnan sosiaaliasiamies sekä terveydenhuollon potilasasiamies.

Tutustu: Näkövammaisen lapsen palvelut – Askelia kohti itsenäistä elämää -esite

Tietoa vammaisten lasten ja heidän perheidensä kanssa työskenteleville:
Vammaispalvelujen käsikirja: Lapset ja perheet

Tutustu: Näkövammaisen palveluopas

Tutustu: Järjestöjen sosiaaliturvaopas

Lääkäreille – miten kuvata tilannetta lausunnoissa: Potilaana näkövammainen

Näkövammaisten liitto: Mistä haet

Sosiaaliturvan tarkistuslista