Autoetuudet

Auton käyttöön liittyvät tuet

Näkövammaisen autolla liikkumiseen liittyviä tukitoimia ovat muun muassa autoveronpalautus ja autoveronhuojennus, vapautus ajoneuvoveron perusverosta sekä kotikunnan vammaispalvelulain mukainen tuki päivittäisistä toiminnoista suoriutumisessa tarvittavien välineiden, koneiden ja laitteiden kustannuksiin, josta voidaan käyttää nimitystä autoavustus. Tuet ja pysäköintitunnus koskevat myös vammaisen lapsen perhettä.

Lue lisää:
Verohallinto: autoveronpalautus
Traficom: Ajoneuvon verotus

Liikkumisesteisen pysäköintitunnus -kuva.

Liikkumisesteisen pysäköintunnus

Liikkumisesteisen pysäköintitunnusta haetaan Traficomin Oma asiointi -palvelussa.

Tukea auton tai muun liikkumisvälineen kustannuksiin vammaispalvelulain nojalla

Hyvinvointialueen sosiaalitoimi voi myöntää vammaiselle henkilölle tukea auton tai muun liikkumisvälineen hankintaan vammaispalvelulain nojalla. Taloudellinen tuki on määrärahojen puitteissa tapahtuvaa toimintaa, jota ei koske vammaispalvelulain erityinen järjestämisvelvollisuus. Lähtökohta tuen myöntämiselle on, että vamma vaikeuttaa henkilön liikkumista.

Edellytyksenä auton hankinnasta aiheutuvien kustannusten korvaamiseksi on vammasta tai sairaudesta aiheutuva liikkumisvälineen tarve siten, että vammainen henkilö pystyy osoittamaan tarpeen olevan jatkuva, päivittäinen tai usein toistuva. Hakemuksessa on selvitettävä, että autoa tarvitsee nimenomaan päivittäisistä toiminnoista suoriutumiseen. Kotikunnan sosiaalitoimistoon kannattaa olla yhteydessä hyvissä ajoin ennen auton ostoon ryhtymistä ja keskustella mahdollisesta taloudellisesta tuesta.

THL: Vammaispalvelulain mukaiset autoilun tuet