Järjestöjen tuet

Näkövammaiset lapset ry

Yhdistys

Sokeain Lasten Tukisäätiö

Kukat kädessä pojalla - tyttö pyorätuolissa iloitsee.Sokeain Lasten Tukisäätiö myöntää apurahoja mm. näkövammaisten lasten harrastustoimintaan, erikoisliikuntavälineisiin ja perheiden lomakustannuksiin tai muuhun sellaiseen tarkoitukseen, jonka kohteena on näkövammaisten lasten ja heidän perheidensä elinolosuhteet ja niiden parantamiseen tähtäävä toiminta.

Hakemukset maaliskuun ja syyskuun loppuun mennessä.

Lisätietoja apurahoista saat

Sokeain lasten tuki ry

Sokeain lasten tuki ry järjestää lomia näkövammaisten ja näkömonivammaisten lasten perheille, joiden näkövammainen lapsi on alle 16-vuotias. Tarjolla on eripituisia liikunta-, luonto-, kulttuuri- ja mökkilomia. Lomatoimintaa järjestetään ympäri vuoden. Loman tarkoitus on tuoda iloa ja voimavaroja koko perheelle. Lomien pituus vaihtelee 2–6 päivään. Samanaikaisesti lomalle osallistuu yleensä kaksi perhettä.

Lomille haetaan Sokeain lasten tuen -sivustojen kautta ja sieltä löytyy myös tieto, millä lomilla ja missä tapahtumissa on tilaa.

Lue Silmäterä 2/2021 -digilehti Sokeain lasten tuelle uusi toiminnanjohtaja (s. 40)

Lue Silmäterä 2/2018 -digilehti Loma sydämessä (s. 38)

Sokeain Ystävät ry

Sokeain Ystävät ry myöntää lahjoja, avustuksia ja apurahoja näkövammaisille Suomen kansalaisille, Suomessa näkövammaisten parissa näkövammaistyötä tekeville tai suomalaisille näkövammaisjärjestöille suoraan näkövammaisia hyödyttävään työhön.

Avustukset, apurahat ja lahjat:

  1. Taloudellinen apu ennalta arvaamattomassa tilanteessa
  2. Tuki opiskeluun ja opintoihin
  3. Kannustusapuraha, tutkinnon suorittamisesta integroituna opiskelijana
  4. Lahja kodinperustamiseen näkövammaisen solmiessa avioliiton, kristillisen tai siviiliavioliiton
  5. Tuki laitehankintoihin, opiskeluun tai työhön
  6. Avustus näkövammaistyötä tukeviin konferensseihin ja kongresseihin osallistumiseen
  7. Muu apu
  8. Sosiaalinen lomatoiminta, haku tällä hetkellä diakonian ja Kirkkohallituksen kautta
  9. Lääketieteelliset stipendit, vuosittainen hakuprosessi, hakuaika yleensä marraskuu

Lisätietoja Sokeain Ystävät ry

Pitäisikö liittyä alueyhdistykseen?

Näkövammaisten liitolla on 23 jäsenyhdistystä, joista 14 on eri puolilla Suomea toimivaa alueyhdistystä ja 9 valtakunnallisia jäsenyhdistyksiä. Näkövammaiset lapset ry on Näkövammaisten liiton valtakunnallinen jäsenyhdistys. Myös näkövammainen lapsi voi liittyä alueyhdistyksen jäsenyyteen, mutta ei ole äänivaltainen jäsen. Eri alueyhdistykset tarjoavat toimintaa ja palveluja kaikille jäsenilleen, joten kannattaa ottaa yhteyttä oman alueensa yhdistykseen ja kysellä, mitä heillä on lapsiperheille tarjottavana.

Alueyhdistysten yhteystiedot