Näkövammaiset lapset ry

Yhdistys

Sokeain Lasten Tukisäätiö

Sokeain Lasten Tukisäätiö myöntää apurahoja mm. näkövammaisten lasten harrastustoimintaan, erikoisliikuntavälineisiin ja perheiden lomakustannuksiin tai muuhun sellaiseen tarkoitukseen, jonka kohteena on näkövammaisten lasten ja heidän perheidensä elinolosuhteet ja niiden parantamiseen tähtäävä toiminta.

Hakemukset maaliskuun ja syyskuun loppuun mennessä.

Lisätietoja apurahoista saat

Sokeain lasten tuki ry

Sokeain lasten tuki ry järjestää virkistystoimintaa perheille mm. näkövammaisten lasten perheiden kylpyläpäiviä ja lomia. Perheitä tuetaan lähtemään esim. metsään, hiihtämään, laskettelemaan, ratsastamaan tai uimaan. Sokeain lasten tuki ry:n tapahtumiin osallistuu tavallisimmin muutama perhe kerrallaan ja kaksi työntekijää sekä tarvittava määrä avustajia. Toimintaan voi hakea vapaamuotoisella hakemuksella, jossa kerrotaan perheestä, lapsen vammasta ja harrastuksista.

Lisätietoja Sokeain lasten tuki ry

Lue Silmäterä 2/2018 -digilehti Loma sydämessä (s. 38)

Sokeain Ystävät ry

Sokeain Ystävät ry myöntää lahjoja, avustuksia ja apurahoja näkövammaisille Suomen kansalaisille, Suomessa näkövammaisten parissa näkövammaistyötä tekeville tai suomalaisille näkövammaisjärjestöille suoraan näkövammaisia hyödyttävään työhön.

Avustukset, apurahat ja lahjat:

  1. Taloudellinen apu ennalta arvaamattomassa tilanteessa
  2. Tuki opiskeluun ja opintoihin
  3. Kannustusapuraha, tutkinnon suorittamisesta integroituna opiskelijana
  4. Lahja kodinperustamiseen näkövammaisen solmiessa avioliiton, kristillisen tai siviiliavioliiton
  5. Tuki laitehankintoihin, opiskeluun tai työhön
  6. Avustus näkövammaistyötä tukeviin konferensseihin ja kongresseihin osallistumiseen
  7. Muu apu
  8. Sosiaalinen lomatoiminta, haku tällä hetkellä diakonian ja Kirkkohallituksen kautta
  9. Lääketieteelliset stipendit, vuosittainen hakuprosessi, hakuaika yleensä marraskuu

Lisätietoja Sokeain Ystävät ry

Pitäisikö liittyä alueyhdistykseen?

Näkövammaisten liitolla on 23 jäsenyhdistystä, joista 14 on eri puolilla Suomea toimivaa alueyhdistystä ja 9 valtakunnallisia jäsenyhdistyksiä. Näkövammaiset lapset ry on Näkövammaisten liiton valtakunnallinen jäsenyhdistys. Myös näkövammainen lapsi voi liittyä alueyhdistyksen jäsenyyteen, mutta ei ole äänivaltainen jäsen. Eri alueyhdistykset tarjoavat toimintaa ja palveluja kaikille jäsenilleen, joten kannattaa ottaa yhteyttä oman alueensa yhdistykseen ja kysellä, mitä heillä on lapsiperheille tarjottavana.

Alueyhdistysten yhteystiedot