Kuntoutusohjaus, kuntoutusohjaaja

Näkövammaiset lapset ohjataan kuntoutusohjauksen piiriin. Kuntoutusohjaajat työskentelevät keskussairaaloissa. Kuntoutusohjaaja neuvoo ja ohjaa perhettä lapsen kuntoutukseen, hoitoon ja kasvatukseen liittyvissä asioissa. Hän on mukana suunnittelemassa lapsen kuntoutusta yhdessä perheen ja keskussairaalan moniammatillisen ryhmän kanssa. Parhaimmillaan kuntoutusohjaaja on linkki sairaalan, muiden kuntoutustahojen ja kodin välillä.

Lisätietoja saat