Lähityöntekijät

Vammaisen lapsen perhe saa apua ja tukea etenkin lähityöntekijöiltä: Näkövammaisten liitto ry:n aluetyöntekijöiltä ja keskussairaaloiden lasten kuntoutusohjaajilta. Kaikkien kuntalaisten käytössä ovat lisäksi sosiaaliasiamies, potilasasiamies ja vammaisasiamies.

Keskussairaaloiden lasten kuntoutusohjaajat

Näkövammaiset lapset ohjataan kuntoutusohjauksen piiriin. Kuntoutusohjaajat työskentelevät keskussairaaloissa.

Lasten kuntoutusohjaaja

  • neuvoo ja ohjaa perhettä lapsen kuntoutukseen, hoitoon ja kasvatukseen liittyvissä asioissa,
  • on mukana suunnittelemassa lapsen kuntoutusta yhdessä perheen ja keskussairaalan moniammatillisen ryhmän kanssa,
  • parhaimmillaan linkki sairaalan, muiden kuntoutustahojen ja kodin välillä.
  • Myös sairaalan sosiaalityöntekijä voi auttaa kuntoutusasioissa.

Oman alueesi keskussairaalan lasten kuntoutusohjaaja

Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvojat

Näkövammaisten liiton alueellisilta oikeuksienvalvojilta saa tietoa näkövammaisen lapsen palveluista, ja he ohjaavat perheitä sosiaaliturva-asioissa.

Näkövammaisten liiton alueelliset oikeuksienvalvojat

Lue Silmäterä 2/2017 -digilehti Matalan kynnyksen asiantuntijapalvelua (s. 24)

Potilasasiamies ja sosiaaliasiamies

Jos koet tulleesi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa väärin kohdelluksi, tilannetta voi selvitellä potilasasiamiehen tai sosiaaliasiamiehen kanssa. Potilasasiamiehen ja sosiaaliasiamiehen palvelut ovat maksuttomia.

Vammaisasiamies

Joissain kunnissa työskentelee myös vammaisasiamies, joka tekee yhteistyötä kaupungin hallintokuntien sekä vammais- ja potilasjärjestöjen kanssa.