Lähityöntekijät

Lähityöntekijät

Näkövammaisen lapsen perhe saa apua ja tukea etenkin lähityöntekijöiltä: Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvonnan asiantuntijoilta ja keskussairaaloiden lasten kuntoutusohjaajilta. Oman kunnan vammaispalvelun työntekijä opastaa myös palveluissa ja tuissa. Kaikkien kuntalaisten käytössä ovat lisäksi sosiaaliasiamies, potilasasiamies ja vammaisasiamies.

Keskussairaaloiden lasten kuntoutusohjaajat

Näkövammainen poika ja avustaja.Näkövammaiset lapset ohjataan kuntoutusohjauksen piiriin. Kuntoutusohjaajat työskentelevät keskussairaaloissa.

Lasten kuntoutusohjaaja

  • neuvoo ja ohjaa perhettä lapsen kuntoutukseen, hoitoon ja kasvatukseen liittyvissä asioissa,
  • on mukana suunnittelemassa lapsen kuntoutusta yhdessä perheen ja keskussairaalan moniammatillisen ryhmän kanssa,
  • parhaimmillaan linkki sairaalan, muiden kuntoutustahojen ja kodin välillä.
  • Myös sairaalan sosiaalityöntekijä voi auttaa kuntoutusasioissa.

Oman alueesi keskussairaalan lasten kuntoutusohjaaja

Silmäterä 2/2023 -digilehti Heidi kohtaa lapsen 20 vuoden kokemuksella (s. 16)

Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvojat

Näkövammaisten liiton alueellisilta oikeuksienvalvojilta saa tietoa näkövammaisen lapsen palveluista, ja he ohjaavat perheitä sosiaaliturva-asioissa.

Näkövammaisten liiton alueelliset oikeuksienvalvojat

Lue Silmäterä 2/2017 -digilehti Matalan kynnyksen asiantuntijapalvelua (s. 24)

Potilasasiamies ja sosiaaliasiamies

Jos koet tulleesi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa väärin kohdelluksi, tilannetta voi selvitellä potilasasiamiehen tai sosiaaliasiamiehen kanssa. Potilasasiamiehen ja sosiaaliasiamiehen palvelut ovat maksuttomia.

Vammaisasiamies

Joissain kunnissa työskentelee myös vammaisasiamies, joka tekee yhteistyötä kaupungin hallintokuntien sekä vammais- ja potilasjärjestöjen kanssa.