Muut etuudet

Tällä sivulla on listattu erilaisia etuuksia vapaa-aikaan ja liikkumiseen. Näkövammaiskortilla näkövammainen lapsi tai hänen saattajansa voi saada erilaisia alennuksia esim. tapahtumissa tai liikennevälineissä. Erityistä tukea tarvitseville lapsille on myös omaa liikuntatoimintaa.

Näkövammaiskortti

Näkövammaiskortin tarkoituksena on todistaa kortin haltijan eli lapsen näkövammaisuus. Kortti ei ole virallinen henkilöllisyystodistus, vaan pyydettäessä haltijan on voitava todistaa henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella.

Näkövammaiskorttiin merkitään kortin haltijan nimi, syntymäaika, näkövamman aiheuttama haitta-asteprosentti ja haittaluokka. Näkövammaiskortin myöntämisestä vastaavat Näkövammaisten liitto ry ja Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. Näkövammaiskortti on maksuton. Näkövammaiskortin voi saada näkövammainen, jonka näkövammasta aiheutuva haitta-aste on vähintään 50 %. Haitta-aste on todistettava lääkärintodistuksella.

Kortti oikeuttaa saattajan ilmaiseen matkaan junaliikenteessä Suomessa. Tällöin varsinaiselle matkustajalle, siis näkövammaiselle lapselle, on ostettava lastenlippu. Näkövamman haitta-asteen tulee olla yli 65 %. Myös Finnair myöntää kotimaan liikenteessä näkövammaisen saattajalle alennuksen. Kun näkövammainen alle 16-vuotias lapsi matkustaa saattajan kanssa, lapsi saa juniori-/nuorisolipun ja saattaja seniorilipun. Tällöin näkövamman haitta-asteen tulee olla vähintään 80 %. Monissa muissa yhteyksissä mahdolliset alennukset ja edut riippuvat palvelun tarjoajasta. Esimerkiksi jotkut teatterit, museot, huvipuistot ja uimahallit myöntävät alennuksia näkövammaiselle kävijälle tai hänen saattajalleen.

Näkövammaiset lapset ry:n jäsenten korttien tilaus tehdään Näkövammaiset lapset ry:n toimistolle (Malminkaari 15 A, 00700 Helsinki). Korttia varten toimistoon lähetetään kopio lääkärin todistuksesta, jossa ilmenee haitta-asteprosentti (myös kuntoutusohjaajan antama todistus käy) sekä yhteystiedot. Näkövammaisten liitto ry toimittaa näkövammaiskortin postitse kotiin kahden kuukauden kuluessa.

Lisätietoja näkövammaiskortista saa

  • Näkövammaisten liiton jäsenpalveluyksiköstä puh. (09) 3960 4656 ja (09) 3960 4657.

Näkövammaiskortin käyttö liikennevälineissä

VR:n edut ja palvelut

Näkövammainen lapsi ei itse saa alennusta lippujen hinnasta, vaan näkövammaisen lapsen saattaja tai avustaja saa maksuttoman kertamatkan, kun näkövammaisella on hinnaltaan alentamaton lippu (esim. juniori-lippu). Saattajan tai avustajan tulee olla 18 vuotta täyttänyt. Näkövammaisen lapsen näkövamman haitta-asteen tulee olla vähintään 65 %, jotta saattajaedun voi saada.

VR:n vammaispalvelut

Matkahuolto ja muu linja-autoliikenne

Matkahuollon busseissa saattajat maksavat normaalin hinnan. Kuntien liikennelaitokset ja liikennöitsijät myöntävät maksuttomia invalidilippuja ja erilaisia alennuksia näkövammaisille matkustajille. Ilmaislipulla matkustavan saattajallakin voi olla oikeus ilmaiseen matkaan. Lisätietoja alennuksista saa oman kunnan liikennelaitokselta ja liikennöitsijöiltä

Finnairin myöntämät alennukset

Finnairin kotimaanlennoilla näkövammainen lapsi saa alennusta tietyin perustein. Kun näkövammainen alle 16-vuotias lapsi matkustaa yksin, hän saa nuorisolipun, joka on likimain saman hintainen kuin seniorilippu. Kun näkövammainen alle 16-vuotias lapsi matkustaa saattajan kanssa, lapsi saa juniori- / nuorisolipun ja saattaja seniorilipun. Tällöin näkövamman
haitta-asteen tulee olla vähintään 80 %. Näkövamman voi todistaa esimerkiksi Näkövammaiset lapset ry:ltä saatavalla näkövammaiskortilla. Saattaja voi palata kotiin joko välittömästi tai samalla lennolla näkövammaisen kanssa. Saattajan matkalippu on varattava samalla kertaa kuin näkövammaisen matkustajan lippu.

Finnairin kotimaan ja ulkomaan lennoilla vammainen matkustaja voi varata etukäteen paikat itselleen ja avustajalle. Paikanvaraus on maksuton ja sen voi tehdä soittamalla numeroon 010 804 042. Myös muilla lentoyhtiöillä voi olla vastaava mahdollisuus, joten se kannattaa tarkistaa soittamalla lentoyhtiöön tai matkatoimistoon. Lentolippujen hinnat vaihtelevat eri lentoyhtiöiden välillä. Esimerkiksi tarjousliput voivat olla hyvinkin edullisia.

Muita tukia vapaa-aikaan

Vapaa-ajan kuten harrastuksiin liittyvät edut vaihtelevat kunnittain ja palveluntarjoajittain. Lapsi, jolla on näkövammaiskortti, voi saada etuja esim. harrastuspaikoissa. Asiasta kannattaa aina erikseen kysyä.

Erityisuimakortti Jotkut kunnat myöntävät vammaisille lapsille erityisuimakortin, joka oikeuttaa alennuksiin uimahalleissa. Erityisuimakortista voit kysyä kunnan uimahallista.

Tukea ratsastukseen Uudellamaalla asuville vammaisille lapsille ja nuorille on mahdollisuus saada ratsastusharrastuksen aloittamiseen tukea Lions-järjestön N- ja B – piireiltä. Tuki auttaa ratsastuksen aloittamisessa ja voi korvata osan kymmenen ensimmäisen tunnin tuntihinnasta.

Esteettömistä ja saavutettavista matkakohteista saat tietoa Suomi kaikille -tietopalvelusta

Vakuutukset

Jos lapsella tai vanhemmilla on omia vakuutuksia, kannattaa vakuutusyhtiöstä tarkistaa niiden mahdollisesti korvaamat palvelut tai kustannukset.

Vakuutusyhtiöt voivat valita, kenelle myöntävät vapaaehtoisia henkilövakuutuksia kuten tapaturmavakuutuksia. Yhtiöiden on kuitenkin noudatettava mm. yhdenvertaisuuslainsäädäntöä: ketään ei saa asettaa perusteetta erilaiseen asemaan esimerkiksi vammaisuuden perusteella. Henkilövakuutuksissa asiakkaan terveydentila vaikuttaa riskiin, joten kohonneen riskin perusteella esimerkiksi vakuutusmaksu voi olla korkeampi, turva rajattu tai vakuutusta ei myönnetä lainkaan.

Päätös vakuutuksen myöntämisestä on aina tapauskohtainen, ja siinä huomioidaan henkilön kokonaistilanne, vamman vaikeusaste ja vakuutustyyppi. Mikäli vakuutusyhtiö kieltäytyy myöntämästä vakuutusta lapselle, voi sitä hakea toiselta yhtiöltä tai pyytää lääkäriltä lausuntoa vakuutusyhtiötä varten. Päätöksistä voi myös kannella Finanssialan keskusliittoon.