Muut etuudet

Muut etuudet

Tällä sivulla on listattu erilaisia etuuksia vapaa-aikaan ja liikkumiseen. Näkövammaiskortilla näkövammainen lapsi tai hänen saattajansa voi saada erilaisia alennuksia esim. tapahtumissa tai liikennevälineissä. Erityistä tukea tarvitseville lapsille on myös omaa liikuntatoimintaa.

Esteettömistä ja saavutettavista matkakohteista saat tietoa Suomi kaikille -tietopalvelusta.

Vakuutukset

Jos lapsella tai vanhemmilla on omia vakuutuksia, kannattaa vakuutusyhtiöstä tarkistaa niiden mahdollisesti korvaamat palvelut tai kustannukset.

Vakuutusyhtiöt voivat valita, kenelle myöntävät vapaaehtoisia henkilövakuutuksia kuten tapaturmavakuutuksia. Yhtiöiden on kuitenkin noudatettava mm. yhdenvertaisuuslainsäädäntöä: ketään ei saa asettaa perusteetta erilaiseen asemaan esimerkiksi vammaisuuden perusteella. Henkilövakuutuksissa asiakkaan terveydentila vaikuttaa riskiin, joten kohonneen riskin perusteella esimerkiksi vakuutusmaksu voi olla korkeampi, turva rajattu tai vakuutusta ei myönnetä lainkaan.

Päätös vakuutuksen myöntämisestä on aina tapauskohtainen, ja siinä huomioidaan henkilön kokonaistilanne, vamman vaikeusaste ja vakuutustyyppi. Mikäli vakuutusyhtiö kieltäytyy myöntämästä vakuutusta lapselle, voi sitä hakea toiselta yhtiöltä tai pyytää lääkäriltä lausuntoa vakuutusyhtiötä varten. Päätöksistä voi myös kannella Finanssialan keskusliittoon.