Näkövammaiskortti

Mikä on näkövammaiskortti?

Näkövammaiskortin tarkoituksena on todistaa kortin haltijan eli lapsen näkövammaisuus. Kortti ei ole virallinen henkilöllisyystodistus, vaan pyydettäessä haltijan on voitava todistaa henkilöllisyytensä virallisella henkilöllisyystodistuksella.

Näkövammaiskorttiin merkitään kortin haltijan nimi, syntymäaika, näkövamman aiheuttama haitta-asteprosentti ja haittaluokka. Näkövammaiskortin myöntämisestä vastaavat Näkövammaisten liitto ry ja Förbundet Finlands Svenska Synskadade rf. Näkövammaiskortti on maksuton. Näkövammaiskortin voi saada näkövammainen, jonka näkövammasta aiheutuva haitta-aste on vähintään 50 %. Haitta-aste on todistettava lääkärintodistuksella.

Kortti oikeuttaa saattajan ilmaiseen matkaan junaliikenteessä Suomessa. Tällöin varsinaiselle matkustajalle, siis näkövammaiselle lapselle, on ostettava lastenlippu. Näkövamman haitta-asteen tulee olla yli 65 %. Myös Finnair myöntää kotimaan liikenteessä näkövammaisen saattajalle alennuksen. Kun näkövammainen alle 16-vuotias lapsi matkustaa saattajan kanssa, lapsi saa juniori-/nuorisolipun ja saattaja seniorilipun. Tällöin näkövamman haitta-asteen tulee olla vähintään 80 %.

Monissa muissa yhteyksissä mahdolliset alennukset ja edut riippuvat palvelun tarjoajasta. Esimerkiksi jotkut teatterit, museot, huvipuistot ja uimahallit myöntävät alennuksia näkövammaiselle kävijälle tai hänen saattajalleen.

Näkövammaiskortti myönnetään henkilön liittyessä jäseneksi näkövammaisyhdistykseen eli esimerkiksi Näkövammaiset lapset ry:hyn. Henkilöt, jotka eivät halua liittyä jäseneksi näkövammaisyhdistykseen saavat kortin ottamalla yhteyttä Näkövammaisten liiton jäsenpalveluyksikköön.

Näkövammaiset lapset ry:n jäsenten korttien tilaus tehdään Näkövammaiset lapset ry:n toimistolle. Korttia varten tarvitaan kopio lääkärin todistuksesta, jossa ilmenee haitta-asteprosentti (myös kuntoutusohjaajan antama todistus käy) sekä yhteystiedot. Voit lähettää tiedot toiminnanjohtajalle salatulla sähköpostiviestillä tästä.

Näkövammaisten liitto ry toimittaa näkövammaiskortin postitse kotiin kahden kuukauden kuluessa.

Lisätietoja näkövammaiskortista saa Näkövammaisten liiton jäsenpalveluyksiköstä ti–to klo 9–15, p. 09 3960 4656.