Näkövammaisen palveluoppaasta tiedot sosiaaliturvasta ja palveluista

Näkövammaisen palveluopas ilmestyy vuosittain. Opas sisältää päivitetyt tiedot näkövammaisten sosiaaliturvasta sekä muista palveluista ja tuista.

Palveluoppaassa selvitetään päätöksentekomenettelyä eri palveluja ja tukitoimia haettaessa sekä mahdollisuuksia hakea muutosta tehtyihin päätöksiin. Oppaassa selostetaan näkövammaisille ihmisille keskeisten kuntoutus- ja vammaispalvelujen sekä eläkejärjestelmien sisältö samoin kuin itsenäisen asumisen ja suoriutumisen sekä liikkumisen ja työllistymisen tukimuodot.

Näkövammaisen palveluopas tuotetaan isokirjoituksella, pistekirjoituksella, äänitteenä C-kasetilla ja elektronisena. Katso Näkövammaisten palveluopas

Maksuttoman oppaan voi tilata Näkövammaisten liitosta puhelimitse
(09) 3960 4621 tai sähköpostiosoitteesta taina.virtanen@nkl.fi .

Lisätietoa:
Näkövammaisten liitto ry sosiaaliturvapäällikkö
vaihde (09) 3960 41