Näkövammaisten palveluopas

Näkövammaisen palveluoppaasta tiedot sosiaaliturvasta ja palveluista

Näkövammaisen palveluopas ilmestyy vuosittain. Opas sisältää päivitetyt tiedot näkövammaisten sosiaaliturvasta sekä muista palveluista ja tuista.

Palveluoppaassa selvitetään päätöksentekomenettelyä eri palveluja ja tukitoimia haettaessa sekä mahdollisuuksia hakea muutosta tehtyihin päätöksiin. Oppaassa selostetaan näkövammaisille ihmisille keskeisten kuntoutus- ja vammaispalvelujen sekä eläkejärjestelmien sisältö samoin kuin itsenäisen asumisen ja suoriutumisen sekä liikkumisen ja työllistymisen tukimuodot.

Opasta on saatavissa myös printtiversiona, Daisy-äänitteenä ja pistekirjoituksella (tilaukset: aineistotilaukset@nkl.fi tai p. 09 396 041). Sähköinen Luetus-julkaisu on THP-verkossa tiedonsaantipalveluiden asiakkaiden luettavissa.

Katso Näkövammaisten palveluopas