Muutoksenhaku

Muutoksenhaku

Mikäli et ole tyytyväinen saamaasi päätökseen, voit hakea siihen muutosta.

Muutoksenhaku kunnan tekemään päätökseen

Kuntalaisella on oikeus tehdä kirjallinen oikaisuvaatimus kunnan viranomaisten päätöksistä. Oikaisuvaatimus tehdään päätöksen tehneelle elimelle. Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Kunnan työntekijät ovat velvoitettuja ohjeistamaan valituksen teossa.

Lisätietoja THL, muutoksenhaku

Muutoksenhaku Kelan päätökseen

Jos Kelan tekemä päätös hakemukseesi on mielestäsi virheellinen, voit hakea siihen muutosta. Valituskirjelmä tulee tehdä kirjallisena. Kirjelmä voi olla vapaamuotoinen tai sen laatimisessa voit halutessasi käyttää apuna erillistä lomakepohjaa.

Jos saamassasi päätöksessä on virhe, Kela tarkistaa tekemänsä päätöksen ja oikaisee sen, mikäli päätös on virheellinen. Saat oikaistun päätöksen postitse.

Lisätietoja Kela, päätöksestä valittaminen

Muutoksenhaku apuvälinepäätökseen

Apuvälinepalvelujen myöntämistä linjaavat terveydenhuollon sisäiset ohjeet voivat olla vain lakia ja asetusta täydentäviä. Siltä osin kuin ohjeet eivät jätä tilaa palvelujen tarvitsijoiden yksilöllisen tarpeen huomioon ottamiselle ovat ohjeet lainvastaisia. Ohjeilla ei voi esimerkiksi sulkea etukäteen pois apuvälinepalvelujen piiristä tiettyjä potilasryhmiä, tietyn ikäisiä henkilöitä tai tiettyjä apuvälineitä.

Mikäli asiakas on tyytymätön apuvälinepäätökseen, hän voi tehdä muistutuksen päätöksen tekijän esimiehelle tai kannella joko lääninhallitukselle tai oikeusasiamiehelle. Terveydenhuollossa tehty kielteinen apuvälinepäätös voidaan myös saattaa hallinto-oikeuden ja edelleen korkeimman hallinto-oikeuden tutkittavaksi hallintoriita-asiana.

Tukea valitusten tekemiseen saat Näkövammaisten liiton oikeuksienvalvonnasta: