Näkövammaiset henkilöt voivat lukea Silmäterää Luetus-ohjelman avulla

Mikä on Luetus?

• Näkövammaisten liiton Tiedonhallintapalvelut Luetus-ohjelma asennetaan asiakkaan tietokoneeseen ja lukeminen tapahtuu tietokoneen ja sen apuvälineiden avulla.

• Palvelu perustuu tekijänoikeuslain antamaan oikeuteen jakaa materiaalia näkövammaisille heille sopivassa muodossa. Tämä oikeus on erittäin arvokas ja tietoturvaa vaalitaan tarkasti. Kaikki asiakkaat allekirjoittavat kirjallisen sopimuksen palvelun käytöstä. Jokaisen asiakkaan näkövammaisuus on varmennettu joko lääkärin tai muun asiantuntijan lausunnosta. Palveluiden käyttämiseen tarvitaan Tiedonhallintapalvelusta annetut käyttäjätunnukset, salasanat ja ohjelmistot. Luetus on suojattu formaatti – Luetus-ohjelma -muotoisia tiedostoja ei voi lukea millään muulla ohjelmalla.

• Koodaaminen tarkoittaa aineiston muuntamista puhtaaseen tekstimuotoon ja rakenteen luomista julkaisuun erityisten koodien avulla. Kaikenlainen kuvamateriaali jää pois. Luetus-julkaisu sisältää vain tekstiä. Varsinainen e-julkaisuksi muunto tehdään oman ohjelmamme avulla.
Muokkaustyö tehdään yleensä käsin ja sen tekevät Tiedonhallintapalvelun freelancermuokkaajat Tiedonhallintapalvelun tilauksesta. Muunnosohjelmaa ei jaeta vapaasti, vaan ne ovat pelkästään muokkaustyötä tekevien henkilöiden hallussa. Muokkaustyön suuruus riippuu aina muunnettavan materiaalin laadusta. Keskivertojulkaisun muokkausaika on 3 – 10 tuntia. Hyvin harvoin päästään täysin ohjelmalliseen muokkaukseen.
Kustannukset elektronisen julkaisun tuottamisesta jakautuvat siten, että ellei toisin sovita, alkuperäisen aineiston tuottaja maksaa korvauksen muokkauksesta ja Tiedonhallintapalvelu vastaa kaikesta muusta.

• Valikoimassa on yli 20 päivittäin ilmestyvää sanomalehteä, kymmeniä aikakauslehtiä, tuhansia elektronisia kirjoja, järjestöjulkaisuja, radio- ja tv-ohjelmat, hinnastoja, luetteloita, oppaita, ohjeita ja muuta materiaalia.
Lisätietoja:
• Elektroniset julkaisut
• info@thp.nkl.fi