Näkövammaiset lapset ry:n vuosikokous 23.3.2024

Kaksi aikuista istumassa puiston penkillä.
Solo Sokos Hotel Torni, Tampere tai etäyhteys

Näkövammaiset lapset ry:n vuosikokous pidetään Vanhempien viikonlopun yhteydessä. Voit osallistua myös ainoastaan vuosikokoukseen 23.3.2024 kello 11.00 paikan päällä tai etäyhteyksin.

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2023
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus vuodelle 2025
 8. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 9. Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä heille varatilin-/toiminnantarkastaja vuodelle 2025
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat: valitaan yhdistyksestä yksi valtuutettu ja varavaltuutettu Näkövammaisten liitto ry:n valtuustoon toimikaudeksi 2024–2028.
 11. Käsitellään jäsenten hallitukselle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta tekemät esitykset, joista hallituksen on esitettävä lausuntonsa kokoukselle
 12. Kokouksen päätös

Tervetuloa!

Hallitus

Ilmoittautuminen vuosikokoukseen 14.3. mennessä: anne.latva-nikkola@silmatera.fi