Näkövammaiset lapset ry:n vuosikokous 25.3.2023

Neljä vanhempaa seisovat ryhmässä ja yhdellä vanhemmista on koira talutettavana.
Original Sokos Hotel Tripla, Helsinki tai etäyhteys

Näkövammaiset lapset ry:n vuosikokous pidetään Vanhempien viikonlopun yhteydessä. Voit osallistua myös ainoastaan vuosikokoukseen 25.3.2023 kello 11.00 paikan päällä tai etäyhteyksin.

Esityslista

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto vuodelta 2022
 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus vuodelle 2024
 8. Valitaan yhdistyksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle
 9. Valitaan tilintarkastaja ja toiminnantarkastaja sekä heille varatilin-/toiminnantarkastaja vuodelle 2024
 10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 11. Käsitellään jäsenten hallitukselle vähintään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta tekemät esitykset, joista hallituksen on esitettävä lausuntonsa kokoukselle
 12. Kokouksen päätös

Tervetuloa!

Hallitus

Ilmoittautuminen vuosikokoukseen 20.3. mennessä: anne.latva-nikkola@silmatera.fi