Kerho-ohjaajille

Näkövammaiset lapset ry järjestää 8-13-vuotiaille lapsille Oo mun kaa! -kerhoja Helsingissä, Jyväskylässä, Tampereella ja Turussa. Kerhot kokoontuvat kerran kuukaudessa ja niitä ohjaavat pääsääntöisesti vapaaehtoiset sosiaali- ja terveysalan opiskelijat.

Syksyllä 2015 aloitettiin näkövammaisten lasten kokkikerho yhteistyössä Malmin Marttojen kanssa.

Ota yhteyttä aluekoordinaattori Anne Latva-Nikkolaan, jos kiinnostuit kerhojen ohjaamisesta, anne.latva-nikkola (at) silmatera.fi

Tietoa näkövammaisuudesta

Näkövammaisen lapsen ohjaamisessa on tärkeää huomioida, että lapsi saa tarvitsemansa tuen, mutta häntä ei liiallisesti auteta. Lasta on tärkeää tukea itsenäisyyteen ja omatoimisuuteen. Kun näkö ei riitä toimimiseen, käytetään muita aisteja luonnollisesti hyödyksi. Kerhoissa etukäteisvalmisteluilla voidaan usein ylittää monenlaisia esteitä.

Näkövammaisista lapsista yli 60 %:lla on erilaisia liitännäisvammoja ja sairauksia. Yleisimpiä ovat liikunta-, kuulo-, kehitys- ja CP-vammaisuus sekä epilepsia. Myös kerhossa käyvistä lapsista osalla on liitännäisvammoja, jotka tulee huomioida toimintaa suunnitellessa.

Neuvoja, kun toimit näkövammaisen lapsen kanssa

Neuvoja, kun toimit vaikeasti monivammaisen lapsen kanssa

Näkömonivammaisuus ja vuorovaikutus

Tietoa näkövammaisten apuvälineistä

Murra koodi – Tutustu pistekirjoitukseen

Ideoita kerhoon

Lasten kanssa luontoon -opas ideoita luontoretken järjestämiseen (Pelastakaa Lapset ry, Peppi-hanke)

Oo mun kaa! -kerhot

docOsallistujaraportti kerhoihin