Yhdistys

Tietoa yhdistyksestä

Näkövammaiset lapset ry:hyn on liittynyt yli 400 näkövammaisen lapsen perhettä. Osa lapsista on täysin sokeita, osa heikkonäköisiä ja osa monivammaisia. Useimmat heistä käyvät tavallista peruskoulua, opiskelevat ja valmistuvat ammatteihin kuten näkevät ikätoverinsakin. Vanhemmat tarvitsevat tietoa ja tukea pystyäkseen ohjaamaan lastaan ja selviytyäkseen vanhemmuuden vaatimuksista.

Liity jäseneksi

Liity yhdistyksen jäseneksi, kannatusjäseneksi tai yhteisöjäseneksi:


Liittymislomake

Tervetuloa vertaistuen maailmaan!

Toisen näkövammaisen lapsen isä tai äiti on hyvä matkatoveri vanhemmuuden tiellä. Hän ei tiedä vastausta kaikkiin kysymyksiin, mutta hän tietää paljon. Hänen kanssaan voi jakaa surun, ilon ja selviytymisen.
”Usein ulkopuoliset eivät voi edes ymmärtää, mikä merkitys perheiden tapaamisilla on. Monelle on hyväksi saada kertoa jollekin tilanteestaan ja saada ymmärrystä kuulijoilta. On helpottavaa tulla tietoiseksi siitä, että tässä tilanteessa on oikein kokea näitä tunteita. Toisen samanlaisessa tilanteessa olevan tarinan kuuleminen tuo paljon lohtua. Ryhmässä voidaankin jakaa kokemuksia vanhempana olemisesta. Tästä yhteisesti jaetusta kokemuksesta kumpuaa myös voimavaroja tulevaan.” (Nina Halme, näkövammaisen lapsen äiti)

Näkövammaiset lapset ry

Meidän tarinamme

Näkövammaiset lapset ry:n perustava kokous pidettiin Tuusulan Onnelassa 11. kesäkuuta 1970. Silloin mukana oli kaikkiaan 18 isää ja äitiä, jotka olivat huomanneet, kuinka tarpeellista on jakaa yhteistä kokemusta ja ajaa yhdessä omien lasten asioita. Yhdistyksen nimeksi päätettiin tuolloin Näkövammaisten Lasten Vanhemmat r.y. Pienen joukon työ ja tarmo vei yhdistystä eteenpäin ja vuosien kuluessa siitä on kasvanut suuri, yli kuudensadan jäsenen yhteisö.

Tule leirille

Yhdistyksen valtakunnallisia tapahtumia kutsutaan perinteisesti leireiksi. Menneiden vuosikymmenien leireillä ruuatkin tehtiin usein talkootyönä, nykyisin taas suunnataan täysihoidon tarjoaviin kurssikeskuksiin ja hotelleihin. Leiripäivien ohjelmaan kuuluu pelejä, seikkailuja, uintia ja iltanuotioita. Yhteisissä puuhissa näkövammainen lapsi saa vertaiskavereita. Monet lapsena solmitut kaveruussuhteet jatkuvat vielä silloinkin kun lapset ovat jo aikuisia. Oma vertaisryhmä antaa iloa myös sisaruksille ja voimia vanhemmille.

Lähellä kotia

Alueelliset perhetapaamiset voivat olla ratsastuspäiviä, teatteriretkiä, luentotilaisuuksia tai ihan vain keskustelua ja yhdessä oloa. Lisäksi vertaistapaamisia on eri kohderyhmille etäyhteyksin.
Oo mun kaa! -kerhoja 8–13-vuotiaille näkövammaisille lapsille järjestetään Helsingissä, Jyväskylässä, Tampereella ja Turussa sekä lasten oma etäkerho kokoontuu kerran kuukaudessa. Helsingissä kokoontuu 4–7-vuotiaiden Sisukerho. Vertaisryhmässä koetut onnistumisen kokemukset kasvattavat itseluottamusta.

Silmäterä-lehti

Yhdistyksen oma jäsenlehti, Silmäterä, sai alkunsa vuonna 1981 joulun alla ilmestyneestä ja talkootyönä toimitetusta ”Leirilehdestä”. Jo sekin jakoi leirikuulumisten lisäksi monenlaista tietoa näkövammaisten lasten ja nuorten asioista. Nykyinen Silmäterä ilmestyy neljä kertaa vuodessa. Se kertoo kasvatuksesta, kuntoutuksesta, sosiaaliturvasta, päiväkodista, koulusta ja perheiden elämästä.
Silmatera.fi-nettisivusto on toimiva tietopankki, josta löytyy vastauksia moniin kysymyksiin. Siellä ja yhdistyksen Facebook- ja Instagram-sivuilla tiedotetaan ajankohtaisista tapahtumista.


Tilaa Silmäterä-lehti

Matka jatkuu

Kun yhdistys oli toiminut 15 vuotta, se oli kasvanut niin suureksi, että toimintaa ei voitu enää ylläpitää vanhempien talkootyön voimin. Vuonna 1986 palkattiin osa-aikainen toiminnanjohtaja. Nykyisin yhdistyksessä työskentelee kokopäiväinen toiminnanjohtaja, mutta vasta jäsenistön aktiivisuus tekee toiminnasta elinvoimaista – juuri sellaista kuin se nyt on. Sosiaali- ja terveysministeriö tukee Veikkauksen tuotoilla, ja takaa näin toiminnan jatkuvuuden. Myös yksityiset lahjoittajat ovat tärkeitä. Heidän tuellaan on pidetty monet hauskat leirit ja tapahtumat. Toiminnan rahoittajia kannattaa kiittää niin kuin myös niitä kahdeksaatoista vanhempaa, jotka kauan sitten laittoivat liikkeelle jotain sellaista, joka on vuosien kuluessa vaikuttanut syvästi tuhansien lasten ja vanhempien elämään ja tuo iloa joka vuosi yhä uusille jäsenperheille.
Tarkempaa tietoa lahjoitusten ja avustusten kohteista saa toiminnanjohtajalta, Anne Latva-Nikkola, p. 050 403 9080.

Vuosikertomus 2022

Tästä löydät yhdistyksen vuosikertomuksen vuodelta 2022.

Vuosikertomus 2022

Information in English

Tästä löydät yhdistyksen esittelyn englanninkielellä /
The Association for Parents of Visually Impaired Children has a prochyre in English:


Prochyre in English

Facebook ja Instagram

Löydät Näkövammaiset lapset ry:n myös Facebookista
Löydät yhdistyksen Instagram-tilin nimellä @nakovammaisetlapset ja selaimen kautta osoitteesta instagram.com/nakovammaisetlapset.