Julkilausuma 16.6.2017

Näkövammaiset lapset ry:n logo, lapsen naama.
Julkilausuma 16.6.2017

Uu­sia nä­kö­vam­mai­sia rot­tin­ki­ka­lus­tei­den-, ko­rien ja har­jo­jen­te­ki­jöi­tä ei enää kou­lu­te­ta Suo­mes­sa – Mi­ten käy pe­rin­tei­sen nä­kö­vam­mais­ten am­ma­tin?

Yli sadan vuoden ajan näkövammaiset ovat voineet ansaita elantonsa ryhtymällä käsityöntekijöiksi. Harjantekijöitä, korin punojia ja kalusteiden tekijöitä tarvitaan edelleen, vaikka elämmekin digitalisaation aikaa. Näkövammaisten käsin tekemät tuotteet ovat kestäviä ja laadukkaita käyttöön tarkoitettuja tuotteita, jotka suomalaiset tunnistavat näkövammaisten tekemiksi ja niiden suosio on jatkuvassa kasvussa.

Näkövammaisia on koulutettu Suomessa käsityöläisammatteihin 1800-luvun lopulta asti. Tulevaisuudessa tähän ammattiin ei näkövammainen voi saada koulumuotoista ammatillista opetusta.

Keskuspuiston ammattiopisto ja näkövammaisten ammatillinen oppilaitos Arla yhdistyivät vuoden 2009 alussa. Tänä vuonna Keskuspuiston ammattiopisto on lopettanut perinteisten näkövammaiskäsityötaitojen opettamisen. Olemme tehdyn päätöksen myötä menettämässä arvokkaan mahdollisuuden, jossa seuraavan sukupolven näkövammaiset voisivat oppia tekemään perinteisiä käsitöitä ja työllistyä sekä saada elämänsisältöä.

Näkövammaisena työllistyminen on haasteellista eikä kaikille avaudu ura fysioterapian, ICT:n tai asiantuntijatehtävien poluilta. Näkövammaisten työllisyysaste on 41 %, luvussa ovat mukana sekä kokoaikaisesti että osa-aikaisesti työskentelevät. Ellei käsityöalalle ole tarjolla asianmukaista ammatillista koulutusta, käsityöläisyys tulee häviämään ja näkövammaisten työllisyysprosentti pienenemään entisestään.

Keskuspuiston ammattiopistolla on selkeä ammatillisen erityisopetuksen tehtävä, joka on määritelty oppilaitoksen järjestämisluvassa. Ammatillisen koulutuksen reformin myötä todetaan, ettei enää voida järjestää yhdelle erityisryhmälle suunnattua koulutusta, sillä siihen ei voi saada rahoitusta. Toisaalta koulutuksen on oltava sellaista, että se palvelee Keskuspuiston ammattiopistossa opiskelevia ja sinne pyrkiviä eri tavoin vammaisia ihmisiä. Jos vamman erityistarpeita ei oteta huomioon opetuksessa, koulutus ei vastaa tarkoitustaan ja siihen sijoitettua pääomaa.

Me allekirjoittaneet tahot paheksumme syvästi Keskuspuiston ammattiopiston valitsemaa toimintatapaa, jossa artesaanilinjalla ei enää ole mahdollista opiskella perinteisiä myös sokeille sopivia taitoja kalusteiden tekemisessä, harjansidonnassa ja korin punonnassa.

Vaadimme Keskuspuiston ammattiopiston Arlan toimipistettä turvaamaan opetuksen rottinkikalusteiden valmistamiseen, harjansidontaan ja korin punontaan näkövammaisille artesaaniopiskelijoille.

Härmässä 16.6.2017

Näkövammaiset Käsityöntekijät ry
Näkövammaisten liitto ry
Helsingin ja Uudenmaan näkövammaiset ry
Näkövammaiset lapset ry