Lapsen oikeuksien viikko: oikeus hyvään kohteluun

Viisi lasta, nalle ja aikuinen istuvat piirissä. PIirin keskellä on pallo ja lapset pitävät toisiaan kädestä kiinni. Piirroskuva.

Lapsen oikeuksien viikko: oikeus hyvään kohteluun

Lapsen oikeuksien viikkoa vietetään 15.–21.11.2021.

Suomessa on Näkövammarekisterin tilastojen mukaan 1 000–1 500 alle 18-vuotiasta lasta. Näkövammaisia lapsia syntyy vuosittain alle 100. He ovat heikkonäköisiä tai sokeita, ja osalla heistä on lisäksi muu vamma tai sairaus. Valtaosa näkövammaisista lapsista käy lähipäivähoidossa ja -koulussa, jonne he saavat tarvitsemansa tuen.

Lapsen oikeuksien viikolla on hyvä hetki tarkastella näkövammaisten lasten yhdenvertaisuuden ja oikeuksien toteutumiseen Suomessa. Yhdenvertaisuutta ei välttämättä ole kaikkien ihmisten samanlainen kohtelu. Sen sijaan yhdenvertaisuus voi edellyttää syrjinnälle alttiin ryhmän erityistarpeiden huomioon ottamista. Voidaan puhua myös positiivisesta erityiskohtelusta, josta säädetään yhdenvertaisuuslaissa. Lue lisää: syrjinta.fi/positiivinen-erityiskohtelu.

Pienillä teoilla ja hyvillä käytännöillä huomioit näkövammaisen lapsen.

Asenne ratkaisee

Näkövammaisen lapsen huomioiminen ei vaadi suuria asioita, vaan pieniä huomaavaisia tekoja:

 • Kohtele näkövammaista lasta tasa-arvoisesti. Älä syrji tai jätä yksin.
 • Huomioi ympäristön esteettömyys. Riittävä valaistus, lattiaan teipatut ohjausraidat, kohomerkit ja -kartat kannustavat lasta itsenäiseen liikkumiseen.
 • Varmista, että näkövammainen lapsi saa käyttöönsä tarvitsemansa apuvälineet, kuten valkoisen kepin, kohotason tai tietokoneen apuvälineet.
 • Huomioi lapsi yksilönä ja varmista, että tukitoimet suunnitellaan näkövammaisen lapsen tarpeista lähtien. Kuuntele lasta, huoltajia ja ammattilaisia.
 • Kerro, mitä ympärillä tapahtuu. Esimerkiksi lääkäri voi sanoittaa, mitä tekee, ja antaa kokeilla välineitä.

Osallisena yhteisössä

Näkövammaiselle lapselle on tärkeää kuulua tasavertaisena jäsenenä ryhmään. Aikuinen mahdollistaa toiminnallaan, että lapsi pääsee mukaan.

 • Toivota näkövammainen lapsi tervetulleeksi uuteen ryhmään.
 • Ohjaa ja tue näkövammaista lasta oppimisessa. Lapsella on yhdenvertainen oikeus toimia ikätovereidensa kanssa.
 • Ole kiinnostunut, innostava ja innovatiivinen aikuinen, joka huomioi lapsen yksilölliset tarpeet.
 • Tutki lapsen kanssa maailmaa moniaistisesti kuvaillen, kuunnellen, koskettaen, haistaen ja maistaen.
 • Tutustukaa lapsiryhmässä näkövammaisuuteen leikkien, pelien ja satujen kautta. Tai järjestäkää erilainen koulupäivä.
 • Käytä leikeissä kulkuspalloa tai huomioliiviä, ja tuunaa pelejä näkövammaiselle lapselle soveltuviksi.
 • Ota selvää vapaa-ajan avustajista ja kuljetuspalveluista, jos niistä on apua näkövammaisen lapsen arkeen ja harrastuksiin.

Kysely

Näkövammaisten liitto ja Näkövammaiset lapset ry keräsivät lokakuussa sähköisellä kyselyllä hyviä käytäntöjä näkövammaisten lasten huomioimisesta ja hyvästä kohtelusta päiväkodeissa, kouluissa, terveydenhuollon palveluissa ja sosiaalisissa suhteissa. Kyselyyn vastasivat näkövammaisten lasten huoltajat ja näkövammaisten lasten parissa toimivat ammattilaiset. Tämän tiedotteen vinkit on koottu kyselyn vastauksista.

Seuraa kyselyn tuloksia myös Näkövammaisten liiton ja Näkövammaiset lapset ry:n somekanavissa.

Lisätietoa

toiminnanjohtaja Anne Latva-Nikkola, Näkövammaiset lapset ry
p. 050 403 9080
anne.latva-nikkola@silmatera.fi

viestinnän asiantuntija Marika Mäkinen, Näkövammaisten liitto
p. 09 3960 4652
marika.makinen@nkl.fi

lapsi- ja perhetyön asiantuntija Annika Tyynysniemi, Näkövammaisten liitto (alk. 18.11.)
p. 050 352 1945, 09 3960 5118
annika.tyynysniemi@nkl.fi

Lapsen oikeuksien viikko on toiminnallinen teemaviikko, jonka tavoitteena on edistää YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta erityisesti lasten ja nuorten parissa. Viikkoa vietetään 15.–21.11.2021. Lue lisää: lapsenoikeudet.fi/kampanja/lapsenoikeuksienviikko

Seuraa Lapsen oikeuksien viikkoa sosiaalisessa mediassa: #MullaOnVäliä #SullaOnVäliä #OikeusHyväänKohteluun #LapsenOikeudet