Musiikkihetki

Puu puu puurovatta, puh, pah, puh – Päiväkodin musiikkihetki

Musiikkihetkessä yhdistyy usein liikunta, askartelu ja musiikki. Ne täydentävät toisiaan erilaisissa tehtävissä ja monipuolistavat musisointia. Musiikkihetkessä on tärkeää antaa lapselle aikaa tutustua soittimiin. Rauhoitettu hetki auttaa kaikkia lapsia keskittymisessä. Ohjattu musisointi pidetään usein samassa tilassa, jolloin on hyvä tutustua tilaan näkövammaisen lapsen kanssa. Soittimien paikat olisi tärkeää pitää samoina, jotta lapsi löytää ne itse. Oikeaa soittoasentoa voidaan harjoitella käsi käden päällä – menetelmän avulla.
Laululeikit kannattaa myös muistaa musiikkihetkissä. Hauskoja laululeikkejä on monia ja niitä löytyy lastenlaulukirjoista.

Musiikkihetkeen sopivat tehtävät

Rytmit
Jokaiselle musisoijalle annetaan kaksi riisipuikkoa. Taustalle ohjaaja laittaa soimaan rytmikästä instrumentaalimusiikkia. Ensin harjoitellaan yhdessä lyömään tahtia samassa rytmissä. Seuraavassa vaiheessa muodostetaan pareja. Toinen pareista johtaa tahdin antamista ja toinen matkii rytmiä.

Musiikin tekeminen
Tähän tehtävään ei tarvita soittimia, vaan soittimena toimii ihmiskeho. Aikuinen aloittaa rytmin ja lapset yhtyvät rytmiin vuorollaan. Jokainen saa itse valita, mitä ihmiskehon osaa soittaa. Lapset voivat esimerkiksi taputtaa, hieroa käsiään yhteen, napsutella sormiaan, tömistellä tai rummuttaa rintakehäänsä. Kuitenkaan laulaa ei saa. Aikuinen voi vaihdella rytmiä.

Pullo-orkesteri
Ohjaaja varaa lasipulloja ja -purkkeja, joihin laitetaan eri määrä vettä. Leikkijät istuvat piirissä ja laittavat pullonsa lattialle. He puhaltelevat pulloihinsa ja muodostavat näin orkesterin.

Rytmisoitinsatu
Ohjaaja on jakanut lapset erilaisiin soitinryhmiin ja sadun hahmojen mukaan nimettyihin ryhmiin. Lapset soittavat aina omaa soitintaan, kun sadussa esiintyy heidän hahmonsa. Esimerkiksi jos yksi ryhmä on pikkukalat ja ohjaaja lukee pikkukaloista, ryhmä soittaa soittimiaan siinä kohdassa. Ohjaajalla voi olla tueksi kuva soittimesta, jota näytetään, kun pitää soittaa. Saduista muun muassa Bremenin soittoniekat, Punahilkka ja Pieni merenneito ovat soveltuvia tähän tehtävään.

Kissat ja hiiret
Aikuinen soittaa jollakin soittimella joko neljäsosanuotteja tai kokonuotteja. Nopeampi rytmi merkitsee hiiren liikettä ja hitaampi rytmi tarkoittaa kissaa. Leikkijät on jaettu kahteen ryhmään: kissoihin ja hiiriin. Hiiret liikkuvat, kun kuulevat oman nopean rytminsä ja kissat pysyvät tällöin paikallaan. Kissat ja hiiret liikkuvat vuorotellen joko pareina tai koko ryhmänä.

Puu, puu puurovatta, puh, pah, puh!
Leikkijät istuvat piirissä. Ohjaaja sanoo ensimmäisenä lorun: “puu, puu puurovatta, puh, pah, puh!”. Jokainen leikkijä vuorollaan yhtyy loruun ja näin ääni voimistuu hiljalleen. Toisella kierroksella hiljennetään ääntä siten, että yksi kerrallaan leikkijät lopettavat sanomisen. Näin leikki loppuu hiljaisuuteen.

Kävele, pysähdy, kävele
Ohjaaja laittaa taustalle soimaan musiikkia ja lapset saavat liikkua piirissä. Musiikin tauotessa leikkijät tekevät ohjaajan antaman ohjeen mukaan, esimerkiksi istuvat lattialle. Kun musiikki jatkuu, leikkijät liikkuvat musiikin tahdissa sovitussa asennossa, esimerkiksi istuen.

Mikä soitin puuttuu?
Leikkijät menevät istumaan piiriin ja saavat oman soittimensa. Yksi leikkijöistä on arvaaja ja hänellä ei ole soitinta. Leikkijät soittavat vuorollaan omaa soitintaan. Tämän jälkeen tehdään uusi kierros, jossa ohjaajan merkistä muutama soitin jää soittamatta. Ohjaaja voi käydä koskettamassa leikkijää olkapäähän merkiksi, koska pitää soittaa. Arvaajan tehtävänä on kuunnella, mitä soitinta ei soitettu.

Minä istun ruohikolla ja kuulen
Leikkijät istuvat piirissä siten, että yhteen kohtaan piirissä jää tyhjä paikka, johon ei tule kukaan istumaan. Leikkijä, jonka vasemmalla puolella on tyhjä paikka, siirtyy istumaan tyhjälle paikalle ja hänen vieressään istuva siirtyy myös tyhjälle paikalle. Ensimmäinen leikkijä sanoo “Minä istun”, toinen sanoo “ruohikossa”, kolmas sanoo “ja kuulen” samalla matkien jonkin soittimen ääntä. Jos ääntä on vaikea matkia, voi leikkijä sanoa soittimen nimen. Ennen leikin aloittamista jokainen on miettinyt itselleen soittimen ja soittimet on käyty ryhmässä läpi. Leikkijä, jonka soitin sanotaan, siirtyy tyhjälle tuolille. Näin tyhjän tuolin paikka siirtyy piirissä.