Palveluopas

Näkövammaisen palveluoppaasta tiedot sosiaaliturvasta ja palveluista

Näkövammaisen palveluopas ilmestyy vuosittain. Opas sisältää päivitetyt tiedot näkövammaisten henkilöiden sosiaaliturvasta sekä muista palveluista ja tuista. Palveluoppaassa selvitetään päätöksentekomenettelyä eri palveluja ja tukitoimia haettaessa sekä mahdollisuuksia hakea muutosta tehtyihin päätöksiin. Oppaassa selostetaan näkövammaisille ihmisille keskeisten kuntoutus- ja vammaispalvelujen sekä eläkejärjestelmien sisältö samoin kuin itsenäisen asumisen ja suoriutumisen sekä liikkumisen ja työllistymisen tukimuodot.

Maksuttoman oppaan voi tilata Näkövammaisten Keskusliitosta puhelimitse (09) 3960 4621 tai sähköpostiosoitteesta taina.virtanen@nkl.fi.

Näkövammaisen palveluopas 2013

Lisätietoa palveluoppaasta saat
• Näkövammaisten Keskusliiton sosiaaliturvapäälliköltä vaihde (09) 3960 41

Pitkäaikaissairaiden ja vammaisten tarpeisiin tuotettu verkkojulkaisu: Sosiaaliturvaopas