Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Näkövammaiset lapset ry:n verkkosivustoa, joka sijaitsee osoitteessa silmatera.fi. Tämä seloste on laadittu 27.4.2020.

Tätä sivustoa koskee laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, joka lain 3 §:n 1 momentin 3 kohdan mukaan velvoittaa myös Näkövammaiset lapset ry:tä. Laissa edellytetään, että julkisten verkkopalvelujen on oltava saavutettavia. https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190306

Saavutettavuuden arviointi

Digipalvelun saavutettavuuden on arvioinut E-dsign, https://www.e-dsign.net/.

Saavutettavuutta on arvioitu Aluehallintoviraston ohjeistuksen mukaisesti, sekä automaattisesti käytämällä Google Lighthouse -palvelua.

Digipalvelun saavutettavuuden tila

Tämä verkkosivusto täyttää kriittiset saavutettavuusvaatimukset.

Digipalvelun ei-saavutettava sisältö (WCAG-kriteerien mukaan)

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Kuvien alt-tekstit ovat vain suomeksi.
Syy noudattamatta jättämiselle: Yhdistyksen sivut ovat vain suomenkieliset.
Jos alt-tekstien kieliversioiden puuttuminen aiheuttaa sinulle haasteita, ilmoitathan siitä meille alla olevien yhteystietojen kautta.

Saavuttamaton sisältö ja sen puutteet: Joitakin kontrastivaatimusten ja -suositusten puutteita.
Syy noudattamatta jättämiselle: kaikissa sivuston osissa ei ole mahdollista toteuttaa teknisesti kontrastivaatimuksia.
Jos kontrasti aiheuttaa sinulle haasteita, ilmoitathan siitä meille alla olevien yhteystietojen kautta.

Saavutettavuuspalaute

Voit antaa palautetta sivuston saavutettavuudesta sivuston ylläpitäjälle, Näkövammaiset lapset ry:lle, mieluiten sähköpostitse nlt(at)silmatera.fi.

Valvontaviranomainen

Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle.
Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon, https://www.saavutettavuusvaatimukset.fi/oikeutesi/ilmoita-ongelmasta-saavutettavuudessa/

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
www.saavutettavuusvaatimukset.fi
saavutettavuus(at)avi.fi
puhelinnumero vaihde 0295 016 000.