Ilmoittautuminen Läheisten iltaan

Kysymyksen avulla tiedämme, tuntevatko osallistujat toisensa entuudestaan.
Taustatiedon avulla pystymme huomiomaan aihealueita huomioiden kohderyhmän.