Lapsen oikeuksien viikko: lapsella on oikeus hyvinvointiin

Lapsen oikeuksien viikon kysely: näkövammaisella lapsella on oikeus hyvinvointiin

Lapsen oikeuksien viikkoa vietetään 20.–26.11.2023

Näkövammaisten liitto ja Näkövammaiset lapset ry keräsivät lokakuussa sähköisellä kyselyllä näkövammaisten lasten näkemyksiä hyvinvoinnista. Vastaajat olivat iältään 5–17-vuotiaita, vastauksia saatiin yhteensä 26.

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaisesti hyvinvointi koostuu monista tekijöistä. Lapsella on oikeus muun muassa terveyteen, terveelliseen ja turvalliseen ympäristöön, koulutukseen sekä leikkiin ja vapaa-aikaan. Näkövammaiset lapset ajattelivat hyvinvointiin sisältyvän muun muassa oma perhe, ystävät, kiva koulu ja mielekäs tekeminen. Lasten mukaan hyvinvointia oli niin psyykkinen kuin fyysinen terveys sekä perustarpeiden täyttäminen.

Vastanneiden näkövammaisten lasten mukaan mahdollisimman hyvä päivä olisi sellainen, jolloin tuntuisi kuuluvansa porukkaan, olisi itsevarma ja arkiset asiat sujuisivat jouhevasti. Päivään sisältyisi ystäviä, läheisiä, hyvää ruokaa ja vapautta. Näkövammaiselle lapselle on tärkeää saada vaikuttaa omiin asioihin ja olla onnellinen. Yli puolella vastanneista (62 %) oli positiiviset kokemukset mukaan pääsemisestä, mutta viidennes (23 %) lapsista koki, ettei pääse mukaan peleihin, leikkeihin ja kaveripiireihin. Vastanneista lapsista osa koki, ettei heitä hyväksytä sellaisena kuin on. Liki viidennes (19 %) vastaajista tunsi itsensä yksinäiseksi. Seuraa kyselyn tuloksia myös Näkövammaisten liiton ja Näkövammaiset lapset ry:n somekanavissa.

Suomessa on Näkövammarekisterin tilastojen mukaan 1 000–1 500 alle 18-vuotiasta lasta. Näkövammaisia lapsia syntyy vuosittain alle 100. He ovat heikkonäköisiä tai sokeita, ja osalla heistä on lisäksi muu vamma tai sairaus.

Lapsen oikeuksien viikko on toiminnallinen teemaviikko, jonka tavoitteena on edistää YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen tunnettuutta erityisesti lasten ja nuorten parissa. Viikkoa vietetään 20.–26.11.2023. Tänä vuonna teemana on ”Lapsen oikeus hyvinvointiin”.

Lue lisää: lapsenoikeudet.fi/kampanja/lapsenoikeuksienviikko

Seuraa Lapsen oikeuksien viikkoa sosiaalisessa mediassa: #OikeusHyvinvointiin, #SaanVoidaHyvin, #SaatVoidaHyvin

Lue lisää: Lapsen oikeuksien viikon kyselyn tulokset

Lisätietoa:

lapsi- ja perhetyön asiantuntija Annika Tyynysniemi, Näkövammaisten liitto
p. 050 352 1945, 09 3960 5118
annika.tyynysniemi@nkl.fi

toiminnanjohtaja Anne Latva-Nikkola, Näkövammaiset lapset ry
p. 050 403 9080
anne.latva-nikkola@silmatera.fi