Lapsen oikeuksien viikon kysely

Neljän kuvan kollaasi näkövammaisista lapsista. "Jotkut ihmiset hyväksyvät ja toiset eivät ollenkaan."

Lapsen oikeuksien viikon kysely

 

Näkövammaisten liitto ja Näkövammaiset lapset ry keräsivät lokakuussa 2023 sähköisellä kyselyllä näkövammaisten lasten näkemyksiä hyvinvoinnista. Vastaajat olivat iältään 5–17-vuotiaita, vastauksia saatiin yhteensä 26.

 

Lapsen oikeuksien viikon kyselyn tulokset

 

 • Minut hyväksytään sellaisena kuin olen.

73 % vastaajista oli samaa mieltä, 15 % vastaajista oli eri mieltä ja 12 % ei osannut sanoa.

 • Minulla on ainakin yksi ystävä, jonka kanssa voin jakaa iloja ja suruja.

100 % vastaajista oli samaa mieltä.

 • Tunnen itseni yksinäiseksi.

46 % vastanneista oli eri mieltä, 19 % vastanneista oli samaa mieltä, 19 % ei osannut sanoa ja 16 % koki olonsa yksinäiseksi joskus.

 • Tunnen oloni turvalliseksi.

88 % vastanneista oli samaa mieltä ja 12 % oli eri mieltä.

 • Mielipiteitäni kuunnellaan ja saan vaikuttaa elämääni.

88 % vastanneista oli samaa mieltä, 8 % ei osannut sanoa ja 4 % oli eri mieltä.

 • Jos jokin asia vaivaa mieltäni, voin jutella siitä aikuisen kanssa.

96 % vastanneista oli samaa mieltä ja 4 % ei osannut sanoa.

 • Minusta on kiva oppia ja opiskella uusia asioita.

92 % vastanneista oli samaa mieltä ja 8 % ei osannut sanoa.

 • Pääsen mukaan peleihin, leikkeihin ja kaveripiireihin.

62 % vastanneista oli samaa mieltä, 23 % eri mieltä, 8 % ei osannut sanoa ja 7 % koki pääsevänsä joskus mukaan.

 • Minulla on mahdollisuus harrastaa vapaa-ajallani.

85 % vastanneista oli samaa mieltä ja 15 % eri mieltä.

 

Vinkkejä siihen, miten lapsi pääsee mukaan leikkeihin

 • Sovella leikkejä ja pelejä, kun ryhmässä on näkövammainen lapsi.
 • Tuunaa lautapelejä käyttämällä kohomerkintöjä ja kontrasteja. Hyödynnä pelilaudan merkinnöissä kuumaliimaa, kohotarroja sekä erilaisia materiaaleja.
 • Käytä ryhmäleikeissä kulkuspalloa tai huomioliiviä.
 • Huomioi kontrastit ja valaistus, esimerkiksi pallon erottuminen lattialta.
 • Hyödynnä moniaistisuutta: kuvailua, kuuntelua, kosketusta, hajuja ja makuja.
 • Ohjaa lasta käsi käden päällä ohjaten.
 • Anna lapsen tehdä itse ja onnistua.

 

Vinkkejä näkövammaisen lapsen kaverisuhteiden edistämiseen

 • Sosiaaliset taidot kehittyvät ikätovereiden kanssa. Näkövammainen lapsi tarvitsee luonnollisia kokemuksia ja osallistumismahdollisuuksia.
 • Herätä lapsen kiinnostus muihin lapsiin ja heidän leikkeihinsä.
 • Lasten välien selvittelyissä, kuten riidoissa ja kinasteluissa harjoitellaan neuvottelutaitoja ja ongelmanratkaisutaitoja.
 • Kuuntelutaitokin on opeteltava.
 • Toimi lapselle tarvittaessa kehonkielen tulkkina, kun lapsi ei näe toisten ilmeitä.
 • Kannusta, rohkaise ja kasvata lapsen itseluottamusta.

 

Vinkit on koonnut toiminnanjohtaja Anne Latva-Nikkola Näkövammaiset lapset ry:stä ja oikeuksienvalvonnan asiantuntija Annika Tyynysniemi Näkövammaisten liitosta.

 

Lisätietoa

toiminnanjohtaja Anne Latva-Nikkola, Näkövammaiset lapset ry
p. 050 403 9080
anne.latva-nikkola@silmatera.fi
silmatera.fi

lapsi- ja perhetyön asiantuntija Annika Tyynysniemi, Näkövammaisten liitto
p. 050 352 1945, 09 3960 5118
annika.tyynysniemi@nkl.fi